Τα βρήκαν στα εύκολα ΚΤ και Τρόικα – Αγκάθι οι εξώσεις

 

Το μεγάλο αγκάθι ωστόσο παραμένει στο θέμα της εκποίησης ακινήτων. Η τρόικα επιμένει στην εκποίηση ακινήτων εντός 18 μηνών για όλα τα ακίνητα, πλην αυτών που αφορούν ιδιοκατοίκηση, όπου η εκποίηση θα γίνεται σε 24 μήνες. Η κυβέρνηση ζητά 5 χρόνια και εκτός η ιδιοκατοίκηση. 

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, στη συμβιβαστική της πρόταση, την οποία αρχικά αποδέχθηκε η Τρόικα, η ΚΤ εισηγείται όπως η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εκποίηση ακινήτων ξεκινά τέλος του 2014.

Το σκεπτικό της πρότασης της ΚΤ είναι να συμπέσει η εφαρμογή της νομοθεσίας για εκποίηση των ακινήτων με την χρονική στιγμή που θα βγαίνει η Κύπρος από την κρίση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταθέσει η Τρόικα, το 2014 θεωρείται το έτος που θα βγαίνει η Κύπρος από την κρίση και το 2015 το έτος που θα αρχίσει η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.

Η Τρόικα επίσης φαίνεται να βλέπει θετικά, την παρουσίαση που έγινε την περασμένη Παρασκευή σχετικά με τα πρώτα συμπεράσματα της Pimco που σύμφωνα με πληροφορίες γίνονταν αναφορές για ποσά κάτω των 10δις ευρώ.

Συνεργατισμός «αλά Ολλανδικά»

Το ολλανδικό μοντέλο θα εφαρμοστεί όπως όλα δείχνουν στον Συνεργατισμό. Η πρωτοβάθμια εποπτεία θα μεταφερθεί στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα και η δευτεροβάθμια θα γίνεται από την Κεντρική Τράπεζα. Επίσης θα ξεκινήσει ο έλεγχος βιωσιμότητας των 96 Συνεργατικών Ιδρυμάτων μέχρι να μειωθούν σε 30 με 35.

Στο θέμα του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών φαίνεται πως Τρόικα και Κυβέρνηση τα βρήκαν στη μέση. Η τρόικα ζητούμε να αυξηθεί στο 10%, τελικά όμως θα αυξηθεί στο 9% μέχρι το τέλος του 2013.