Τολμηρές μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προτείνει ο Ομήρου

 

Με τη μετατροπή της, συμπλήρωσε ο κ. Ομήρου, σε όργανο λαϊκής κυριαρχίας, βάθρο δημοκρατίας με αποφασιστική αποδυνάμωση του κεντρικού κράτους, θα πάμε μπροστά.


 

Διαβάστε επίσης για τη δήλωση του Προέδρου ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την οικονομία. Διαβάστε ακόμα πόσα χρόνια θα πάρει την Κύπρο να αποπληρώσει το δάνειο.


 

Σε χαιρετισμό του σήμερα στην Ημερίδα της Δημοτικής Ομάδας ΕΔΕΚ Λεμεσού με θέμα: «Η βιωσιμότητα των Δήμων ενόψει της οικονομικής κρίσης», ο κ. Ομήρου είπε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να πάψει να λειτουργεί και να αναπαράγεται σαν ένα απλό διοικητικό σύστημα, με συρρικνωμένες αρμοδιότητες και με αδυναμία εξόδου από ένα ασφυκτικό κλοιό συγκεντρωτικής εξουσίας».

Ο κ. Ομήρου είπε ακόμα ότι «στην Κύπρο, η ανάγκη αλλαγών και μεταρρυθμίσεων καθίσταται επιτακτική ανάγκη, με δεδομένη την απουσία μιας μακράς δημοκρατικής παράδοσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λόγω του διοριστικού συστήματος όχι μόνο στα χρόνια της αποικιοκρατίας αλλά και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα την περίοδο μετά την ανεξαρτησία».

Πρόσθεσε ότι με αυτές τις αλλαγές «θα εξοβελιστούν νοοτροπίες και πρακτικές συγκεντρωτικής αντίληψης, κρατικής κηδεμονίας και κατά παραχώρηση άσκησης εξουσιών» ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι «τα κρίσιμα κλειδιά μιας μεγαλόπνοης μεταρρύθμισης είναι η αποφασιστική αποκέντρωση, διοικητική αυτοτέλεια και οικονομική αυτοδυναμία».

Ο Πρόεδρος του ΚΣ ΕΔΕΚ είπε ότι «η δεινή οικονομική θέση στην οποία περιήλθε η κυπριακή οικονομία επηρεάζει ασφαλώς και τη λειτουργία των Δήμων, γιατί πέραν της αυτονόητης ανάγκης για οικονομική περισυλλογή των Δήμων, την εξυγίανση, τον αυστηρό οικονομικό έλεγχο, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η κρατική οικονομική στήριξη».

Άλλωστε, συνέχισε ο κ. Ομήρου, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει να διαδραματίσει μέσα στις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες ένα κρίσιμο ρόλο στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και σε μια εποχή, μάλιστα, που το κοινωνικό κράτος δέχεται επιθέσεις, που οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι υπό κατηγορία με το επιχείρημα ότι δεν είναι κερδοφόρες, η ανάδειξη των αρχών της αλληλεγγύης και της συνοχής είναι επιταγή».

Είπε επίσης ότι «εξαιρετικής σημασίας είναι ότι, κατά κανόνα, στις χώρες μέλη της ΕΕ οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινού συμφέροντος προσφέρονται κατά το πλείστον σε επίπεδο τοπικών Αρχών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας τόσο στον προγραμματισμό όσο και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών».

Καταλήγοντας, είπε ότι «οι διάφορες περιφέρειες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει σταδιακά μέσω προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από τις τοπικές Αρχές να διαθέτουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και κοινωνικής στήριξης, με κατοχύρωση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων και με καταπολέμηση των διακρίσεων οποιασδήποτε μορφής».

Πηγή: ΚΥΠΕ