Βουλή: Αλλαγές στη φορολόγηση οχημάτων και στα τέλη κυκλοφορίας

 


Δείτε επίσης ντοκουμέντο του 24H με την ελληνική σημαία που κατέβασαν στην εκκλησία στα Κελλιά και ανέβασαν στη θέση της τούρκικη.


Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, με την ψήφιση αυτού του τροποποιητικού νομοσχεδίου και Κανονισμών, ο φόρος εγγραφής αντικαθίσταται με διοικητικό τέλος (προτείνεται 150 ευρώ για κάθε όχημα) και η έκδοση των τελών κυκλοφορίας υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές ρύπων. Σε τέτοια περίπτωση τα ετήσια έσοδα του κράτους από το φόρο εγγραφής θα είναι μειωμένα. Συγκεκριμένα, το κράτος αναμένεται μέχρι το τέλος του 2012 να έχει περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ έσοδα από το φόρο εγγραφής, ενώ με την εισαγωγή του τέλους εγγραφής θα είχε έσοδα της τάξης των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή απώλειες της τάξης του 7,2 εκατ. ευρώ ( με βάση τις εγγραφές των εννέα πρώτων μηνών του 2012 που ανέρχονται σε 18.847 γίνεται εκτίμηση ότι οι συνολικές ετήσιες εγγραφές θα ανέλθουν στις 25.130).

Με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας το κράτος θα έχει επιπρόσθετα επαναλαμβανόμενα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, για το έτος 2012 το κράτος θα έχει περίπου 88 εκατ. ευρώ έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που είναι ήδη εγγεγραμμένα, ενώ με την προτεινόμενη μέθοδο υπολογισμού (στην βάση εκπομπών CO2), οι εισπράξεις που θα προκύψουν από τις νέα εγγραφές οχημάτων κατά το 2013 θα είναι αυξημένες κατά 2 εκατ. περίπου ετησίως (δηλαδή, κατά το πρώτο χρόνο εφαρμογής θα έχουμε επιπρόσθετα έσοδα ύψους 2 εκατ., το δεύτερο χρόνο 4 εκατ. ευρώ, τον τρίτο χρόνο 6 εκατ. ευρώ, κ.ο.κ.)

Με την παρούσα πρόταση, η ρύθμιση που προτείνεται εναρμονίζει την Εθνική Νομοθεσία με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο σε ότι αφορά στην εγγραφή των μηχανοκινήτων οχημάτων με την κατάργηση του Φόρου Εγγραφής, όπως εφαρμόζεται σήμερα, και θεσμοθέτηση Τέλους Εγγραφής 150 ευρώ για κάθε όχημα (Ευρωπαϊκό ή και από τρίτες χώρες) ανεξάρτητα αν αυτό είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αναβάθμιση των κινητήρων των οχημάτων που επικρατούν στην αγορά, ρυθμίζονται τα τέλη κυκλοφορίας με συγκεκριμένο σύστημα βασισμένο στις εκπομπές ρύπων, καθώς και επιμέρους ρυθμίσεις για πιο σωστή εφαρμογή της Νομοθεσίας.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά τον φόρο εγγραφής μηχανοκινήτων οχημάτων, ότι χαιρετίζει την υιοθέτηση από πλευράς της Κυβέρνησης, της πρότασης νόμου που είχαν καταθέσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΔΗΣΥ, του ΔΗΚΟ και των Οικολόγων.

«Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση νόμου θα εκσυγχρονίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τη φορολογία των αυτοκινήτων και θα την εναρμονίσει με τα σημερινά ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία πρέπει να ακολουθούμε. Θα καταργηθεί ο φόρος εγγραφής με βάση το νέο νομοσχέδιο που έχει φέρει η Κυβέρνηση και θα αντικατασταθεί με ένα τέλος εγγραφής το οποίο θα ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα και τα καινούργια και τα μεταχειρισμένα και θα ανέρχεται στα 150 ευρώ για όλους. Αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το διοικητικό κόστος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και τίποτα άλλο σε ότι αφορά την εγγραφή αυτοκινήτων. Και θα υιοθετηθεί μια νέα μεθοδολογία σε ότι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, όπου θα καταβάλλεται φόρος με βάση τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα και όχι με το κυβισμό της μηχανής», πρόσθεσε.  

Επειδή, συνέχισε, λόγω της τεχνολογίας ο κυβισμός έχει ξεπεραστεί ως φιλοσοφία επιβολής φορολογίας σε ότι αφορά τα αυτοκίνητα.

«Μηχανές με πολύ χαμηλότερο κυβισμό έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις και επομένως η νέα προσέγγιση , η σύγχρονη προσέγγιση στην Ευρώπη είναι η επιδίωξη της μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Με αυτό τον τρόπο θα καλύψει το κράτος πολλά από τα έσοδα που θα έχανε έτσι και αλλιώς εάν συνέχιζε να εφαρμόζει την παλιά νομοθεσία. Πρέπει το κράτος να συμμορφωθεί με ευρωπαϊκές οδηγίες γύρω από αυτά τα ζητήματα και επομένως αυτό το νομοσχέδιο θα καλύψει και θα ικανοποιήσει αυτές τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπλήρωσε.

Λόγω της αλλαγής της μεθοδολογίας της φορολογίας των αυτοκινήτων, συνέχισε ο κ. Παπαδόπουλος, τα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να παρουσιαστεί ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά τα έσοδα του κράτους από το προηγούμενο σύστημα.

«Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος να εγγραφούν αρκετά αυτοκίνητα με το νέο τρόπο εγγραφής, έτσι ώστε να πληρώνουν περισσότερα τέλη κυκλοφορίας με βάση το νέο σύστημα. Για τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια θα παρουσιαστεί κατά τους υπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών ένα έλλειμμα της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη η Τρόικα μας έχει προειδοποιήσει ότι αυτό το έλλειμμα θα πρέπει να καλυφθεί, ίσως με την επιβολή κάποιας άλλης φορολογίας. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικών να μας ενημερώσει ποιες είναι οι δικές τους απόψεις σε σχέση με την κάλυψη αυτού του επιπρόσθετου ελλείμματος. Κατά πόσο ενδεχομένως θα εξεταστεί η αύξηση του τέλους εγγραφής – αν και κάτι τέτοιο η ΕΕ μας έχει διαμηνύσει ότι δεν κρίνεται ως ικανοποιητικό μέτρο –  ή κατά πόσο, για παράδειγμα, θα μπει ένας επιπρόσθετος φόρος στα καύσιμα, για να καλυφθεί αυτό το ποσό και όταν πλέον θα φτάσουμε σε ένα σημείο που τα έσοδα με το νέο σύστημα θα καλύπτουν αυτό το έλλειμμα, ενδεχομένως αυτή η φορολογία να τερματιστεί», πρόσθεσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει απαντήσει κατά πόσο είναι έτοιμο αυτή τη στιγμή να ξεκαθαρίσει τη δική του προσέγγιση.

Ο Βουλευτής του ΚΣ ΕΔΕΚ Νίκος Νικολαϊδης, σε δηλώσεις του,  είπε ότι είναι γεγονός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρειάζεται το σύστημα τελών κυκλοφορίας των οχημάτων ένα εξορθολογισμό.

«Υπάρχουν στρεβλώσεις, οι οποίες δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές τάξεις συμπολιτών μας. Πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει εκείνα τα στοιχεία τα οποία και θα μας καταστήσουν συμβατούς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και θα διορθώσουν τα κακώς κείμενα και θα δώσουν ένα καλύτερο αποτελεσματικότερο σύστημα επιβολής τελών στα οχήματα. Θα πρέπει, όμως, μέσα και ταυτόχρονα με την αφαίρεση των οποιονδήποτε στρεβλώσεων να διαφυλαχτούν και οι απλοί πολίτες, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, τα οποία οδηγούν οχήματα μεσαίου και χαμηλού κυβισμού», πρόσθεσε.

 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περδίκης, σε δηλώσεις του, είπε ότι «η Βουλή όταν έχει ανοικτές τις αισθήσεις της και αντιδρά γρήγορα, μπορεί να υποχρεώσει την Κυβέρνηση να σταματήσει την φαγούρα πολλών χρόνων».

«Τριών χρόνων φαγούρα της Κυβέρνησης έληξε μέσα σε δεκαπέντε μέρες κατάλληλων ενεργειών από την πλευρά της Βουλής. Και πρέπει κάποιος να πιστώσει στην Επιτροπή Οικονομικών το γεγονός ότι έσπρωξε τα πράγματα να προχωρήσουν για να εκσυγχρονιστεί το σύστημα της φορολόγησης των αυτοκινήτων στην Κύπρο, που είναι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά το περιβάλλον, αλλά και την ασφάλεια και την οικονομία του τόπου. Ακόμα και σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών έγινε προσπάθεια, έστω και χλιαρή να ανατραπεί αυτή η διαδικασία, όταν είμαστε ήδη εκπρόθεσμοι και όταν κινδυνεύουμε με τιμωρία από την ΕΕ», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ