Υπ. Εμπορίου: Προσέλκυση επενδύσεων για ανάκαμψη


 

Διαβάστε επίσης νέο “όχι” Χριστόφια στην Τρόικα. Διαβάστε ακόμα άνω κάτω η Κυβέρνηση.


Ο Υπουργός Εμπορίου Νεοκλής Συλικιώτης σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του CIPA, είπε επίσης ότι ο CIPA καλείται να συνεχίσει ακούραστα τις ενέργειες συνηγορίας για μεταρρυθμίσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, καθώς και τις ενέργειες υποστήριξης προς τους υφιστάμενους ξένους επενδυτές.

«Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση η κυπριακή οικονομία, η ταχεία αδειοδότηση και υλοποίηση επενδύσεων στρατηγικής σημασίας είναι επιτακτική, για να δοθεί ώθηση για ανάπτυξη και ανάκαμψη της οικονομίας μας», ανέφερε.

Εξήγησε ότι στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής για προώθηση των Στρατηγικών Επενδύσεων, το Υπουργικό Συμβούλιο στην συνεδρία στις 27 περασμένου Ιουλίου, αποφάσισε τη σύσταση Μηχανισμού Ταχείας Αδειοδότησης/Υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων, με αποστολή την επίσπευση των διαδικασιών σε συντονισμό με εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές.

Απώτερος σκοπός, είπε, είναι η ταχεία χορήγηση των αδειών και η άμεση υλοποίηση και έναρξη λειτουργίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών Νομοθεσιών. Πρόσθεσε ότι για την υποστήριξη του Μηχανισμού έχει συσταθεί Υπουργική Επιτροπή στην οποία μετέχει και ο CIPA, ο οποίος έχει οριστεί και ως το πρώτο σημείο επαφής και αξιολόγησης για όλες τις νέες επενδυτικές προτάσεις που πληρούν τα κριτήρια των στρατηγικών επενδύσεων.

«Ως το αρμόδιο Υπουργείο, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο CIPA έχει την πλήρη υποστήριξή μας στο έργο του. Μέσα στη πενταετή διαδρομή του έχει παραγάγει ουσιαστικό έργο και έχει δώσει ήδη δείγματα γραφής για τις δυνατότητές του.

Γι’ αυτό πρόθεση και διαβεβαίωσή μας είναι ότι θα εξετάζουμε άμεσα και με προσοχή, τις εισηγήσεις του Οργανισμού για μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των υποδομών», είπε.

Ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι η ροή ξένων επενδύσεων, ιδίως σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας μιας χώρας, είναι σημαντικός παράγοντας στην οικονομική της ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες παρατηρείται ουσιαστική μείωση των ροών αυτών παγκόσμια, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης.

«Επιβάλλεται λοιπόν να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να ενθαρρύνουμε και πείσουμε ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές να περιλαμβάνουν και την Κύπρο ως πιθανό προορισμό στην υλοποίηση των στρατηγικών τους σχεδιασμών για επέκταση σε άλλους γεωγραφικούς χώρους και για διεθνοποίηση», ανέφερε.  

Πρόσθεσε ότι ο έντονος διεθνής ανταγωνισμός που επικρατεί στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων υπαγορεύει την από μέρους της Κύπρου ανάλογη προσέγγιση. Μια προσέγγιση που από την μια θα διασφαλίσει και θα αναπτύξει ακόμη περισσότερο τον τομέα των διεθνών επιχειρήσεων και από την άλλη θα συμβάλει στην αύξηση της ροής ξένων επενδύσεων σε τομείς και δραστηριότητες που θα οδηγήσουν την οικονομία στην ανάκαμψη.

«Η Κύπρος διαθέτει χαρακτηριστικά που της δίνουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισμό. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας, η ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου, η δικτύωση και οι καλές σχέσεις με σχεδόν όλες τις χώρες της περιοχής, το ευρύ φάσμα διμερών συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των υπηρεσιών που προσφέρονται, καθώς επίσης και ο χαμηλότερος συντελεστής εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ, είναι μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που μας έχουν αναδείξει όχι μόνο ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, αλλά και ως γέφυρα μέσω της οποίας διενεργούνται επενδύσεις σε άλλες χώρες», ανέφερε.  

Αναφερόμενος στην ανάγκη η κυπριακή οικονομία να οδηγηθεί το συντομότερο δυνατό σε ανάκαμψη και σταθερότητα, είπε ότι ζώντας σε ρυθμούς Τρόικας, η ΕΕ έχει ήδη πάρει ένα μάθημα.

Προωθώντας, ανέφερε, μνημόνια που υιοθετούν απλώς και μόνο αυστηρά μέτρα λιτότητας, χωρίς ταυτόχρονη ενίσχυση της ανάπτυξης, το μόνο που επιτυγχάνεται είναι ανακύκλωση της οικονομικής ύφεσης. Αυτό, πρόσθεσε, απέδειξε το παράδειγμα της Ελλάδας, της Πορτογαλίας, ακόμη και της Ιρλανδίας, για αυτό και στην Κύπρο είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές και ταυτόχρονα η ενίσχυση της ανάπτυξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ