Υπ. Εργασίας: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ

 


Διαβάστε επίσης τις δηλώσεις της Υπουργού Υγείας σχετικά με την μείωση στις τιμές των φαρμάκων, αλλά και για την απεργία στην οποία κατήλθαν οι δικηγόροι.


Με στόχο να υπάρξει ένας προϋπολογισμός της ΕΕ, “του οποίου οι κατευθύνσεις να είναι ξεκάθαρες: Να βοηθά στην υλοποίηση του στόχου της ανάπτυξης και της απασχόλησης”.

Σε προσφώνησή της στη σύνοδο της Συντονιστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων (ΕΣΣΕ), στο οίκημα της ΣΕΚ, στη Λευκωσία, η κ. Χαραλάμπους ενημέρωσε τους συνέδρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τα σοβαρότερα θέματα που απασχολούν το Υπουργείο της και την Κυβέρνηση γενικότερα, τόσο για τις εργασιακές σχέσεις, όσο και για τα ζητήματα απασχόλησης, την ανεργία και τα προγράμματα ανάπτυξης, την ΑΤΑ και τον 13ο μισθό, αλλά και για τη διαδικασία των διαβουλεύσεων με την Τρόικα.

“Το 25% περίπου του εργατικού δυναμικού της Κύπρου”, δήλωσε η κ. Χαραλάμπους, “είναι μη Κύπριοι, ένα μεγάλο μέρος είναι εργαζόμενοι από άλλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα άλλο μεγάλο μέρος είναι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες”.

“Το κεφάλαιο της παράνομης και αδήλωτης εργασίας”, πρόσθεσε, “είναι ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, το οποίο δεν έχει μόνον οικονομικές προεκτάσεις, αλλά και κοινωνικές”.

Η ΕΣΣΕ ιδρύθηκε το 1973 και τώρα εκπροσωπεί 85 συνδικαλιστικές οργανώσεις από 36 χώρες, συν 10 βιομηχανικές ομοσπονδίες.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των συνέδρων και σε ό,τι αφορά κυρίως το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης, η Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες και πεποίθησή της είναι ότι “σε κάποιο βαθμό αρκετές από αυτές είναι υπαρκτές” και ότι συμμερίζεται η ίδια “κάποιες από αυτές τις ανησυχίες, το μεγάλο ερώτημα, όμως”, πρόσθεσε η κ. Χαραλάμπους, “είναι εάν θα αφήσουμε αυτές τις ανησυχίες στη μέση”.

Σε απαντήσεις της προς άλλους συνέδρους – συνδικαλιστές, η κ. Χαραλάμπους είπε ότι η προσπάθεια της κυπριακής Προεδρίας είναι να υπάρξουν “όσο το δυνατό πιο απλοποιημένες διαδικασίες, αλλά και διαφανείς, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι, ιδιαιτέρως, οι πόροι της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων διοχετεύονται σε ανάπτυξη και ειδικότερα προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

“Για εμάς”, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας, “αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι στην Κύπρο οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες και είμαστε σε διαδικασία διαλόγου, αυτήν τη στιγμή, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε έναν εγγυοδοτικό/ χρηματοδοτικό οργανισμό που θα δίδει δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

“Τεράστιας, επίσης, σημασίας”, πρόσθεσε, “είναι το να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό που έχει ονομασθεί Τραπεζική Ένωση, η δημιουργία της οποίας είναι αυτή η διαδικασία που θα εκφορτώσει πλείστες όσες χώρες από τα χρήματα με τα οποία έχουν δανειοδοτηθεί, ή που θα δανειοδοτηθούν, για το χρηματοπιστωτικό και το τραπεζικό τους σύστημα και θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πόρους για την ανάπτυξη”.

“Άρα”, δήλωσε η Υπουργός, “αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ των και ο στόχος και η δική μας προσπάθεια είναι να πιέσουμε να ληφθούν όλες εκείνες οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να ληφθούν για να μπορέσουμε πλέον να τις υλοποιήσουμε”.

“Ως Κύπρος”, είπε η κ. Χαραλάμπους, “θα έχουμε στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα κάποιους πόρους από τη διαδικασία αδειοδότησης (για έρευνες εξόρυξης υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) και η προσπάθειά μας είναι όπως αυτοί οι οικονομικοί πόροι αξιοποιηθούν άμεσα το 2013 σε προγράμματα και μηχανισμούς και έργα ανάπτυξης”.

“Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, για το οποίο”, πρόσθεσε η Υπουργός Εργασίας, “είμαστε σε συνεννόηση με την Τρόικα, γύρω από αυτό το θέμα, είναι όμως γεγονός ότι υπάρχει μία διαφορά αντίληψης για το συγκεκριμένο ζήτημα”.

“Υπάρχει δε το μακροπρόθεσμο ζήτημα και εδώ εμείς εργαζόμαστε”, δήλωσε η κ. Χαραλάμπους, “λαμβάνοντας υπ` όψη και το νορβηγικό μοντέλο, με έναν τρόπο ο οποίος θα μας δίδει τη δυνατότητα ορθολογιστικά να αξιοποιούμε αυτούς τους πόρους από τη μια για την ανάπτυξη των υποδομών, διότι θα χρειασθούν εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για να δημιουργηθούν υποδομές εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου, από την άλλη δε να χρησιμοποιούμε ένα μέρος για να αποπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά και ένα μέρος να χρησιμοποιείται για στήριξη της κυπριακής κοινωνίας και για αξιοποίηση προς το κοινό όφελος”.

“Στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, δήλωσε η κ. Χαραλάμπους, “είναι 27 κράτη – μέλη και χρειάζεται πάντοτε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι ώστε να βρεθούν εκείνες οι συγκλίσεις και ο συμβιβασμός μεταξύ των 27 κρατών – μελών, των οποίων οι αντιλήψεις για διάφορα θέματα είναι διαφορετικές”.

“Σε ό,τι αφορά τα θέματα, τα οποία περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης και τα οποία έχουν περιγραφεί”, είπε η κ. Χαραλάμπους, “χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να μπορέσουμε να βρούμε εκείνες τις κοινές συνισταμένες, που θα βοηθήσουν, έτσι ώστε αυτές οι αποφάσεις να υλοποιηθούν”.

“Το θέμα των Διαρθρωτικών Ταμείων και της χρησιμοποίησης των πόρων για ίδιους σκοπούς, κάτι που έχει τεράστια σημασία για τις χώρες οι οποίες είναι σε πρόγραμμα”, όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, “είναι άμεσα συνδεδεμένο και με το επόμενο  Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο”.

“Εδώ”, συνέχισε η κ. Χαραλάμπους, “έχουμε δύο εντελώς αντιτιθέμενες καταστάσεις, τις οποίες και εμείς, ως Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να χειριστούμε”.

“Υπάρχει”, πρόσθεσε, “η ομάδα των κρατών – μελών που θέλει να μειωθεί δραστικά ο κοινοτικός προϋπολογισμός και η εισήγηση που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ υπάρχει και η ομάδα των κρατών, που λέει ότι χρειάζεται ακόμα περισσότεροι πόροι”.

“Υπάρχει”, δήλωσε η Υπουργός, “η ομάδα των κρατών που είναι καθαρά συνεισφορείς, υπάρχει και η ομάδα των κρατών που αξιοποιούν τα κονδύλια, άρα αυτό είναι ένα σημείο, στο οποίο χρειάζεται να βρούμε τον αναγκαίο συμβιβασμό, με στόχο να έχουμε έναν προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου οι κατευθύνσεις να είναι ξεκάθαρες: Να βοηθά στην υλοποίηση του στόχου της ανάπτυξης και της απασχόλησης”.

Πηγή ΚΥΠΕ