Υπ. Εργασίας: Δημιουργία αποτελεσματικών δομών φροντίδας


Διαβάστε επίσης, “Άφαντος ο δράστης του φονικού στη Λεμεσό”.


Το χαιρετισμό μετέφερε εκ μέρους της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Λειτουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, κα Ειρήνη Παπαθεοδούλου.

«Η σημαντικότητα του θέματος αυτού προκύπτει και από την ανάγκη απασχόλησης και των δύο γονιών και το δικαίωμά τους να εμπιστευτούν ένα σωστά οργανωμένο περιβάλλον για να αφήσουν τα παιδιά τους στα πρώτα και πολύ σημαντικά χρόνια της ζωής τους», ανέφερε η Υπουργός.

Είπε επίσης ότι η επίτευξη του στόχου της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, δεν αποτελεί θετική εξέλιξη μόνο για τις γυναίκες εργαζόμενες, αλλά ωφελεί και τους εργοδότες και τις επιχειρήσεις, αφού ένας υπάλληλος ο οποίος αισθάνεται ασφάλεια, κατανόηση και σιγουριά στην εργασία του, παρουσιάζει μεγαλύτερη  αφοσίωση και καλύτερες  επιδόσεις.

Πρόσθεσε ότι για αυτό το λόγο το Υπουργείο στηρίζει την  δημιουργία δομών φροντίδας και προστασίας  παιδιών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση μέσα από τα Σχεδία Επιχορήγησης που λειτουργούν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Συγκεκριμένα, είπε, κάθε χρόνο δίδονται πέραν των €3.000.000 σε Εθελοντικές Οργανώσεις και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη λειτουργία προγραμμάτων φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ταυτόχρονα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας λειτουργούν παγκυπρίως δέκα κρατικούς παιδοκομικούς σταθμούς.

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι  ευαισθητοποιημένο και αναγνωρίζει ότι η αγωγή και η φροντίδα των παιδιών βρεφικής και νηπιακής ηλικίας πρέπει να στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Ως Υπουργείο, προωθούμε την αναβάθμιση της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία των βρεφικών και παιδικών σταθμών, με στόχο την παροχή στο παιδί υψηλής, ποιοτικής φροντίδας που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις, όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, οι νέες τεχνολογίες και οι νέες μορφές οικογένειας», ανέφερε.

Ταυτόχρονα, είπε, το Υπουργείο συνεχίζει με κάθε σοβαρότητα τις διαδικασίες για εγγραφή και επιθεώρηση όλων των παιδοκομικών σταθμών που λειτουργούν.

Συγκεκριμένα, συμπλήρωσε, σε παγκύπρια βάση λειτουργούν 60 εγκεκριμένοι παιδοκομικοί σταθμοί από εθελοντικές οργανώσεις ή Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 278 εγκεκριμένοι σταθμοί ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Σημείωσε επίσης ότι φέτος, υλοποιείται το συγχρηματοδοτούμενο έργο  «Επιδότηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας στο Πλαίσιο Συμφιλίωσης της Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής», το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε απασχόληση οικονομικά αδρανών και άνεργων γυναικών που έχουν την ευθύνη φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας τους.

Πηγή ΚΥΠΕ