Υπ. Εργασίας: Ενώπιον πρωτοφανών προκλήσεων η Κύπρος

 


Διαβάστε επίσης Ελλάδα: Μόνο οι φαντάροι της Κύπρου δεν θα πληρώνουν τις μετακινήσεις τους. Διαβάστε ακόμα για τη σείρα επαφών που είχε ο Δοικητής της ΚΤ με την Τρόικα.


Η Σωτηρούλλα Χαραλάμπους μίλησε σε χαιρετισμό της στο 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λάρνακας με θέμα «Ο ρόλος και η συμβολή του εθελοντισμού στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού».

Όπως είπε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Κύπρο παρουσιάζει οριακή αύξηση της τάξης του 0,7% (από 22,9% το 2009 ανήλθε στο 23,6% το 2010). Οριακή αύξηση 0,5% παρατηρείται και στο ποσοστό της φτώχειας που το 2010 ανήλθε 15,8% σε σύγκριση με 16,4% που ήταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. Στους επιμέρους δείκτες, παρουσιάζεται μείωση του ποσοστού φτώχειας ανάμεσα στους συνταξιούχους, ενώ το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας, αυξήθηκε από 4,1% το 2009 σε 5% το 2010. 

Ανέφερε παράλληλα ότι μέσα σε ένα δύσκολο σκηνικό για την Ευρώπη, η κοινωνία της Κύπρου βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις. 

«Η γήρανση του πληθυσμού, οι μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού μεταναστών από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες, και η αύξηση της ανεργίας λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, επιβαρύνουν την κοινωνική συνοχή», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η κατάσταση αυτή καθιστά το θέμα της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Εργασίας αλλά και η Κυβέρνηση.

Η κ. Χαρλάμπους είπε ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προωθεί μια εξισορροπημένη προσέγγιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η οποία συνίσταται στην εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου, καθώς και στην αύξηση των δυνατοτήτων εργοδότησης.

Η Κυβέρνηση, είπε, παρά τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά, έχει εισαγάγει μια σειρά από πολιτικές για στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Για τους συνταξιούχους, είπε, έχουν εισαχθεί στοχευμένα σχέδια στήριξης των εισοδημάτων όσων συνταξιούχων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αναφέρθηκε επίσης στην κατάρτιση σχεδίων και μέτρων για την απασχόληση όπως την κατάρτιση των ανέργων και την ένταξή τους στην απασχόληση, τον απεγκλωβισμό από την απομόνωση ανενεργών οικονομικά γυναικών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την κατάρτιση και ένταξη στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

«Επιπρόσθετα, δίνουμε σημασία σε μέτρα για την εξασφάλιση πρόσβασης σε επαρκές εισόδημα, κοινωνική προστασία και προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αναθεώρησης των δημοσίων βοηθημάτων, στοχεύοντας στην ορθολογιστική και εξειδικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και στη θέσπιση πρόσθετων κινήτρων ενεργοποίησης», είπε.

Η κ. Χαραλάμπους συμπλήρωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στηρίζει την πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε. για υιοθέτηση ενός προγράμματος για τα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης.

Εξέφρασε παράλληλα την πεποίθηση ότι οι ενεργοί πολίτες πρέπει να είναι συνεργάτες και σύμμαχοι της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Αναφέρθηκε στο Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, μέσω του οποίου παρέχονται από τον εθελοντικό τομέα πολύτιμες υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών, το Σχέδιο Επιδότησης προς τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για την ίδρυση και λειτουργία αναγκαίων υπηρεσιών. Είπε επίσης ότι η Κυβέρνηση θεωρεί πολύ σημαντικό το συμβουλευτικό ρόλο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και των ομάδων εξυπηρετουμένων στη διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής.

Πρόσθεσε ότι θεωρεί ύψιστης σημασίας την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους στόχους για την απασχόληση και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Εξέφρασε ικανοποίηση, αφού τα ευρήματα  πρόσφατης αξιολόγησης των Εθνικών Μεταρρυθμιστικών Προγραμμάτων και των Εθνικών Κοινωνικών Εκθέσεων για το 2012, την οποία διενήργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια, δείχνουν ότι η Κύπρος ήταν από τις λίγες χώρες που χρησιμοποίησε σωστά τον κοινωνικό διάλογο. 

Πηγή: ΚΥΠΕ