Υπ. Εργασίας: “Στόχος η ένταξη των νέων στην εργασία”

 

Επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον επιβάλλουν μια πιο μελετημένη επιλογή στην αρχή της σταδιοδρομίας του ατόμου, ενώ δεν πρέπει να αποκλείεται η επαγγελματική αναπροσαρ­μογή κατά διαστήματα.

Σε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της  Ημερίδας Καριέρας που διοργανώνουν οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ , τον οποίο ανέγνωσε η Επαρχιακός Λειτουργός Εργασίας Λεμεσού Δέσπω Στυλιανού, η κ. Χαραλάμπους επεσήμανε περαιτέρω ότι ο καθένας, για να πάρει τη σωστή απόφαση, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τις δυνατότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα του, ταυτόχρονα με τα δεδομένα στο χώρο της εργασίας και των επαγγελμάτων, τις δυνατότητες και τις προοπτικές που προσφέρονται.

Στο πλαίσιο της καθοδήγησης και στήριξης των νέων στον κόσμο της εργασία, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, που είναι αρμόδια για την παροχή δωρεάν βοήθειας και καθοδήγησης στους ανέργους για εξεύρεση εργασίας, προσφέρει στα κατά τόπους Τοπικά και Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας εξειδικευμένη συμ­βου­λευτική και στήριξη μέσω καταρτισμού Ατομικού Σχεδίου Δράσης, συνέχισε η Υπουργός.

Αναφέροντας επίσης ότι τα Τμήματα και Ινστιτούτα του Υπουργείου έχουν θέσει στη διάθεση των νέων δίκτυα, μέσω των οποίων μπορούν να ενημερωθούν για ευκαιρίες μάθησης και κατάρτισης στην Ευρώπη, πρόσθεσε ότι από τη διαδικτυακή πύλη ΠΛΩΤΕΑ, οι νέοι μπορούν εύκολα να βρουν όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ευρώπη και να μάθουν περισσότερα για το πανεπιστήμιο που προσφέρει το πρόγραμμα σπουδών που τους ταιριάζει.

Η κ. Χαραλάμπους αναφέρθηκε και στο κέντρο EUROGUIDANCE, που μπορεί να δώσει πληροφόρηση σχετικά με ιδρύματα εκπαίδευσης στην Ευρώπη, ενώ στο Εθνικό Κέντρο EUROPASS υπάρχει το ευρωπαϊκό πρότυπο βιογραφικό σημειώματος, το οποίο βοηθά τους νέους να καταγράψουν με σαφήνεια τις γνώσεις και δεξιότητες τους.

Η Υπουργός Εργασίας είπε ότι στο Δίκτυο EURES υπάρχει πληροφόρηση για εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προωθεί την κινητικότητα των εργαζομένων με στόχο την καλύτερη τους αποκατάσταση, επισημαίνοντας ότι οι νέοι είναι ευκολότερο να διακινηθούν από μια χώρα σε κάποια άλλη για εργοδότηση, παρά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μεγαλύτερες υποχρεώσεις.

Περαιτέρω η Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στο ειδικό σχέδιο κινήτρων για πρόσληψη νέων μέχρι 29 χρονών, όπως και προγράμματα κατάρτισης που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και καταλήγοντας εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ημερίδα θα συμβάλει στις προσπάθειες όλων για σωστή ενημέρωση των νέων.

Πηγή ΚΥΠΕ