ΥΠΕΣ: Σύντομα η οριστικοποίηση των Τοπικών Σχεδίων


Διαβάστε επίσης, τη δήλωση του Γ.Ομήρου για την διαφύλαξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων του κράτους αλλά και γιατί κόπηκε εκπομπή του BBC.


 

Η κ. Μαύρου μιλούσε στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Πολεοδόμων Κύπρου με την ευκαιρία της προχθεσινής Παγκόσμιας Ημέρας Πολεοδομίας, με θέμα τις καινοτόμες πολιτικές και πολεοδομικά εργαλεία που έχουν εισαχθεί στα νέα Τοπικά Σχέδια του 2011.

Στην ομιλία της, η Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «οι συνθήκες για την τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη έχουν αλλάξει», σημειώνοντας ότι «η έμφαση που δίνεται στη φυσική διάσταση της ανάπτυξης των πόλεων μας δεν μπορεί να αφήνει εκτός του πολεοδομικού προβληματισμού τις κοινωνικές παραμέτρους και την επίδραση τους, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στην αναπαραγωγή ανισοτήτων και προβλημάτων μέσα από τον πολεοδομικό σχεδιασμό».

Η σχετική πολιτική, πρόσθεσε, «δεν στηρίζεται πλέον στην παροχή ‘σκληρών’ υποδομών και μόνο, αλλά στη δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας μέσω ‘άυλων’ υποδομών εστιάζοντας στους ανθρώπινους, περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους μιας περιοχής, πράγμα που θα καταστήσει την τελευταία ικανή να υλοποιήσει τις δυνατότητές της».

Τόνισε ότι «ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του συστήματος πολεοδομικού σχεδιασμού και των διαδικασιών, καθώς και η συνεχής βελτίωση των Σχεδίων Ανάπτυξης, αποτελεί για το Υπουργείο Εσωτερικών μια από τις βασικές προτεραιότητες του, εφόσον οι πολεοδομικές ρυθμίσεις επηρεάζουν τη ζωή του συνόλου των πολιτών και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και την ανάπτυξη του τόπου».

Η κ. Μαύρου επεσήμανε, παράλληλα, ότι «για την ετοιμασία των νέων Τοπικών Σχεδίων εφαρμόσθηκαν για πρώτη φορά διαφανείς, συμμετοχικές και δημοκρατικές διαδικασίες και διασφαλίσθηκε ένα νέο περιβάλλον άμεσης ενημέρωσης και συμμετοχής του πολίτη σε κάθε στάδιο και φάση της σύνθετης αυτής διαδικασίας, με έγκαιρη και θεσμοθετημένη υποβολή εισηγήσεων και απόψεων τόσο από τις Τοπικές Αρχές όσο και από οποιοδήποτε πολίτη, καθώς και με τη δημόσια έκφραση των τάσεων και απόψεων».

Σημείωσε, ταυτόχρονα, ότι «για πρώτη φορά εφαρμόσθηκε η νέα περιβαλλοντική νομοθεσία, αυτή της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Σχέδια και/ή Προγράμματα και εκπονήθηκαν Στρατηγικές Μελέτες για Σχέδια Ανάπτυξης».

Όπως είπε, «η δημοσίευση στις 29 Ιουλίου 2011 των Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου 2011 είναι η ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά απαιτητικής διαδικασίας αναθεώρησης στην οποία ουσιαστικό ρόλο είχαν 49 Τοπικές Αρχές, οι οποίες υπέβαλαν συνολικά 900 αιτήματα, καθώς και πέραν των 2.100 πολιτών, οι οποίοι υπέβαλαν συγκεκριμένες εισηγήσεις που ακούστηκαν σε 18 ολοήμερες δημόσιες ακροάσεις στις τέσσερις πόλεις».

Η Υπουργός ανακοίνωσε ότι «επίκειται σύντομα η οριστικοποίηση των Τοπικών Σχεδίων μετά και την ολοκλήρωση της εξέτασης των 2.100 ενστάσεων που υποβλήθηκαν».

Ανέφερε, επίσης, ότι «στα τέσσερα νέα Τοπικά Σχέδια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου 2011 περιέχονται σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες σε ένα ορθολογικό πολεοδομικό πλαίσιο, υπό τη μορφή τόσο επεκτάσεων και αναβαθμίσεων Ζωνών Ανάπτυξης όσο και εισαγωγής ευέλικτων προνοιών και πολιτικών που θα συμβάλουν καθοριστικά και ουσιαστικά στην εξέλιξη των σύγχρονων πόλεων».

Η κ. Μαύρου χαρακτήρισε, παράλληλα, ως ιδιαίτερα σημαντική «την αφαίρεση των κανονιστικών διατάξεων από τα Τοπικά Σχέδια (που αφορούν π.χ. τον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή δόμησης, τις ελάχιστες αποστάσεις από τα σύνορα κ.ά.) και τη συμπερίληψη τους σε Εντολές για διευκόλυνση και ευελιξία στο σύστημα ελέγχου της ανάπτυξης».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόσθεσε, «ετοίμασε παράλληλα δύο σημαντικά νομοσχέδια για τη Μεταφορά Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων και για τον Αστικό Αναδασμό, που με την προώθησή τους θα μπορούσαν να ενισχύσουν και συμπληρώσουν την αποτελεσματικότητα των νέων Τοπικών Σχεδίων».

«Περαιτέρω, μελετούμε συνεχώς πιο ευέλικτους τρόπους έκδοσης πολεοδομικών αδειών, έξυπνα χρηματοδοτικά κίνητρα για ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, εξεύρεση των κατάλληλων μοντέλων συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τον ιδιωτικό κ.λπ.», κατέληξε η Υπουργός Εσωτερικών.

Πηγή ΚΥΠΕ