Από τις 14/1 ο ΦΠΑ στο 18%

 


Διαβάστε επίσης: Θρίλερ με την ημερομηνία πληρωμής των δημόσιων υπαλλήλων και Ψηφίστηκε ο μνημονιακός προϋπολογισμός του 2013


 

Σύμφωνα με Γνωστοποίηση του Εφόρου που εκδόθηκε δυνάμει του Κανονισμού 22 των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών του 2001 μέχρι 2011 (ΚΔΠ 259/2004), υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα τα οποία επηρεάζονται από την αλλαγή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ οφείλουν μετά το πέρας των εργασιών της επιχείρησης τους, την ημέρα που προηγείται της ημέρας κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α., να προβούν σε απογραφή των αποθεμάτων της επιχείρησης τους, η οποία περιλαμβάνει ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Καταλήγοντας η Υπηρεσία ΦΠΑ, αναφέρει, επίσης, ότι «τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα οφείλουν να καταχωρήσουν την απογραφή σε αρχείο απογραφής των αποθεμάτων της επιχείρησης και να το τηρούν για περίοδο έξι ετών».