Ακόμα 29εκ δαπάνες λόγω της τραγωδίας του Μαρί


Διαβάστε επίσης πότε θα πληρωθούν μισθό Δεκεμβρίου και 13ο οι δημόσιοι Υπάλληλοι. Διαβάστε ακόμα τι γίνεται με τις πληρωμές των εκπαιδευτικών.


Πρόκειται για πρόνοια που αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού, η οποία εκ παραδρομής δεν ενσωματώθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ουσιαστικά πρόκειται για κονδύλι ύψους €29 εκ. το οποίο θα δοθεί σε δύο δόσεις στην ΑΗΚ το 2013.

Σύμφωνα με την τροπολογία το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των ασφαλιστών, των αντασφαλιστών και της ΑΗΚ σε σχέση με την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών στον Ηλεκτροπαραγωγικό Σταθμό Βασιλικού.