ΑΗΚ: Μειώνεται η διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών

 

Αναλυτικά:

“Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις νυχτερινές ώρες αλλά και στο αίτημα των πελατών της που είναι ενταγμένοι στη διατίμηση εκτός αιχμής (Θερμοσυσσωρευτές – Κώδικας 55) έχει υποβάλει στις 18 Δεκεμβρίου 2012 πρόταση προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για μείωση της συγκεκριμένης διατίμησης κατά 2 σεντ/kWh.

Το αίτημα αυτό της ΑΗΚ έχει εγκριθεί από την ΡΑΕΚ με την Απόφαση 835/2012 ημερομηνίας 21.12.2012, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Η συγκεκριμένη μείωση συνεισφέρει στην οικονομικότερη παροχή θέρμανσης σε μια δύσκολη περίοδο για πολλούς από τους χρήστες των θερμοσυσσωρευτών αφού γίνεται σε περίοδο οικονομικής κρίσης αλλά και αυξημένων διατιμήσεων ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αυξημένων τιμών πετρελαιοειδών.  Η μείωση αυτή των 2 σεντ/kWh ουσιαστικά συνιστά μια μείωση της τάξης του 12% στο κόστος χρήσης των θερμοσυσσωρευτών σε σύγκριση με την σημερινή τιμή χρέωσης.

Παράλληλα η μείωση αυτή αναμένεται να εξομαλύνει την καμπύλη ζήτησης ηλεκτρικού φορτίου κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου λόγω της αναμενόμενης αύξησης της κατανάλωσης, συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό στην ομαλότερη λειτουργία του συστήματος και κατά συνέπεια αυξάνοντας και την αξιοπιστία του συστήματος.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου εύχεται καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο”.