Αλλαγές στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

 Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Συγκροτήματος ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2012 αναφορικά με την υποβολή παραίτησης του κ. Χρίστου Μουσκή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρία αποδέχτηκε την παραίτηση του κ. Χρ. Μουσκή. 

Ο κ. Χρ. Μουσκής αποχωρεί επίσης από τα Διοικητικά Συμβούλια της Eurolife και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου, όπου επίσης ήταν μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Χρ. Μουσκή για την πολύτιμη προσφορά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου τα τελευταία δέκα σχεδόν χρόνια, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife και των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου.

Επίσης, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του Συγκροτήματος ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2012, η Τράπεζα ανακοινώνει ότι η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εγκρίνει τον διορισμό των κ.κ. Τάκη Αράπογλου, Τάκη Ταουσιάνη και Πανίκου Πούρου ως μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Με το διορισμό των κ.κ. Τάκη Αράπογλου, Τάκη Ταουσιάνη και Πανίκου Πούρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου ενισχύεται περαιτέρω με μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη.

Οι πιο πάνω αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχουν άμεση ισχύ.