Ανεργιακή κόλαση: 53000 πολίτες ψάχνουν δουλειά

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, που διενεργείται σύμφωνα με Ευρωπαϊκό Κανονισμό, για το 3ο τρίμηνο του 2012, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 70,0% (άνδρες 76,3% και γυναίκες 64,2%), σημειώνοντας μείωση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, 70,7% (άνδρες 76,8%, γυναίκες 65,2%) και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 72,7% (άνδρες 79,4% και γυναίκες 66,5%).


Διαβάστε επίσης για όλες τις εξελίξεις για την Λίστα “Λαγκάρντ” 


Στις 389,0 χιλιάδες άτομα (άνδρες 205,0 χιλιάδες και γυναίκες 184,1 χιλιάδες) ανήλθε ο αριθμός των εργαζομένων στο 3ο τρίμηνο του 2012, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται στις 53,4 χιλιάδες άτομα (άνδρες 28,8 χιλιάδες και γυναίκες 24,6 χιλιάδες), σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Επίσης το ποσοστό ανεργίας για τους νέους 15-24 ετών ήταν 26,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών σημειώνοντας αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο του 2012, 25,9% και από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, 22,2%.