Αντιπρόεδρος Κομισιόν: “Ποιοτική η Προεδρία της Κύπρου”

Αυτό δήλωσε μετά τη λήξη του τελευταίου Συμβουλίου Υπουργών που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία της Κύπρου στις Βρυξέλλες.


Διαβάστε επίσης την τοποθέτηση του Βάσου Σιαρλή για το ΔΝΤ και το ενδιαφέρον άρθρο του Αντεξουσιαστή.


Λαμβάνοντας τον λόγο η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, Νέιλι Κρους, συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για το εποικοδομητικό της έργο τους τελευταίους έξι μήνες. «Έχετε αποδείξει ότι δεν μετράει το μέγεθος μιας χώρας αλλά η ποιότητα της χώρας», είπε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Απευθυνόμενη προς τον κ. Φλουρέντζου, είπε ότι ήταν προνόμιο η συνεργασία μαζί του και τόνισε «ήσασταν πολλά υποσχόμενος από την αρχή πάντα με χιούμορ και καλή διάθεση κάτι που εμπνέει το περιβάλλον και την ομάδα σας».

Ο κ. Φλουρέντζου, που προήδρευσε του  Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στο κτίσιμο του κοινού μέλλοντος της Ευρώπης.

«Το σημερινό Συμβούλιο Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών έχει μεγάλη συμβολική αξία.  Είναι το τελευταίο Συμβούλιο του 2012.  Παράλληλα είναι και το τελευταίο που πραγματοποιείται υπό την Κυπριακή Προεδρία», είπε ο Υπουργός.  

Εξέφρασε παράλληλα τις ευχαριστίες του εκ μέρος της Προεδρίας προς τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το ενδιαφέρον που επέδειξαν κατά το τελευταίο εξάμηνο για τις δραστηριότητες και το έργο της πρώτης Προεδρίας της Κύπρου.

Αναφερόμενος στο Συμβούλιο, είπε ότι συζητήθηκαν θέματα που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, είπε  ότι έγινε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση προσανατολισμού επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. «Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας», είπε.

Παράλληλα, είπε ότι οι Υπουργοί σημείωσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο εξάμηνο στο Συμβούλιο επί της πρότασης κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

Πρόσθεσε ότι η πρόταση αυτή που αποτελεί μέρος του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου και πιο συγκεκριμένα της “Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη”. 

«Η εν λόγω πρόταση θα συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών σχετικά με την διασύνδεση του διαδικτύου με υψηλές ταχύτητες μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης με γνώμονα την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων που έχουν τεθεί μέχρι το 2020 στο “Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη”», επισήμανε.

Επίσης, το Συμβούλιο κατέγραψε την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της υφιστάμενης οδηγίας για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.  

«Η περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη ενιαία πηγή πληροφόρησης στην Ευρώπη μέσα από την οποία υπάρχουν τεράστιες οικονομικές δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό», είπε.

Ο κ. Φλουρέντζου ανέφερε ότι έγινε και συζήτηση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. 

«Οι προκλήσεις στο τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας είναι τεράστιες και αναμφίβολα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά για να αναπτύξουμε το Ψηφιακό Θεματολόγιο, συμβάλλοντας  στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης  καθώς και στους στόχους που έχουν τεθεί μέσα από την Στρατηγική «Ευρώπη 2020»», είπε.

Επιπρόσθετα η Προεδρία ενημέρωσε το Συμβούλιο και τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για επιτυχή κατάληξη επί της πρότασης Κανονισμού σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Όπως είπε ο κ. Φλουρέντζου, το εν λόγω θέμα βρίσκεται σε αρκετά ώριμο σημείο γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να εξευρεθεί συμφωνία με το Ευρωκοινοβούλιο επί Ιρλανδικής Προεδρίας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, Νέιλι Κρους για την εξαιρετική τους συνεργασία, «στη κοινή προσπάθεια μας να προωθήσουμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρωτοβουλίες της Κυπριακής Προεδρίας που συμβάλουν στη κοινή μας προσπάθεια για περισσότερο ψηφιακή Ευρώπη». 

«Προτάσεις που παράλληλα συνδράμουν και στην επίτευξη του κεντρικού στόχου της Κυπριακής Προεδρίας για μια Καλύτερη Ευρώπη», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ