Απολογισμός της Κυπριακής Προεδρίας από την ΥΠΕΣ


Διαβάστε επίσης, “Kρίσιμη μέρα για το δανεισμό από ημικρατικούς” και “Φτάνουν σήμερα στην Αθήνα 18 δισ. ευρώ”.


Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η Υπουργός αναμένεται να τονίσει ιδιαίτερα τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τον στόχο για δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και θα αναφερθεί στα νομοθετήματα που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση και στις πρωτοβουλίες της Προεδρίας σε σχέση με την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων και στην ένταξη μεταναστών.

Θα αναφερθεί, επίσης, στις προσπάθειες για αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης για ειλικρινή και έμπρακτη αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη που υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους Κανονισμούς που αφορούν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εσωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.  

Η Υπουργός επιστρέφει στην Κύπρο την ίδια μέρα.

Πηγή ΚΥΠΕ