Χριστουγεννιάτικος μποναμάς €2100 σε μονογονεϊκές οικογένειες

 Το έκτακτο επίδομα είναι ύψους €300 το μήνα και οι δικαιούχοι θα λάβουν συνολικά €2100. 


Διαβάστε επίσης: Τι θα συζητήσει η Μέρκελ στην Τουρκία


Συγκεκριμένα, η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα νομοσχέδιο που κατέθεσε, με τη μορφή του κατεπείγοντος, η Κυβέρνηση, αναφορικά με τον «περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (Αρ. 7) Νόμος του 2012», το οποίο προνοεί την έγκριση πληρωμής από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, ποσού ύψους 2,7 εκ. ευρώ για παραχώρηση έκτακτης οικονομική βοήθειας σε μορφή εφάπαξ ποσού στις μονογονεϊκές οικογένειες για την κάλυψη ενοικίου ή δόσεων/τόκων δανείων για την περίοδο από 1η Ιουνίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Σώμα, τροπολογία της Κοινοβουλευτικής Εργασίας, η οποία προνοεί όπως από την έκτακτη εισφορά επωφεληθούν μόνο οι μονογονεϊκές οικογένειες το μηνιαίο εισόδημα των οποίων, επιδομάτων εξαιρουμένων, δεν υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, μετά την τροποποίηση του περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012 τα δικαιώματα των εργαζόμενων μονογονιών έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό, αφού από την 1η Ιουνίου δεν είναι πλέον δικαιούχοι δημοσίου βοηθήματος και δεν έχουν δικαιώματα σε επίδομα ενοικίου ή σε επίδομα δόσεων/τόκων δανείου τα οποία λάμβαναν ως μέρος του δημοσίου βοηθήματος τους. Σύμφωνα με την έκθεση, από την εν λόγω ρύθμιση επηρεάστηκαν 1288 οικογένειες από τις οποίες οι 821 έχασαν το επίδομα ενοικίου και οι 467 το δικαίωμα κάλυψης δόσεων/τόκων δανείων.

Το ποσό που θα λάβει κάθε μονογονεϊκή οικογένεια της οποίας το μηνιαίο εισόδημα (επιδομάτων εξαιρουμένων) δεν υπερβαίνει τις 2.000 ευρώ ανέρχεται στις 2.100 ευρώ για επίδομα ενοικίου (300 ευρώ x 7 μήνες), ενώ το ίδιο ποσό, δηλαδή 2.100 ευρώ θα καταβληθεί και στις οικογένειες για την κάλυψη δόσεων/τόκων δανείων (300 ευρώ x 7 μήνες).

Στο πλαίσιο της έγκρισης του εν λόγω νομοσχεδίου, εγκρίθηκε παράλληλα η πληρωμή πρόσθετων πιστώσεων ύψους μέχρι 3,5 εκ. ευρώ από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση του προγράμματος υλοποίησης του Σχεδίου Αναβάθμισης των Δημόσιων Επιβατικών Μεταφορών με λεωφορείο και για κάλυψη της έλλειψης ρευστότητας των ανάδοχων εταιρειών για την καταβολή των ωρομίσθιων των οδηγών λεωφορείων

Νοείται ότι η εφαρμογή του Νόμου θα ισχύσει με τη δημοσίευση του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.