ΕΕ: Ωρολογιακή βόμβα το χρέος – Στο 127% το 2020 χωρίς μέτρα

 

Για την Κύπρο επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο και μακροπρόθεσμα, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των δημόσιων δαπανών, οι οποίες θα αυξηθούν στο 8,4% του ΑΕΠ την περίοδο 2010-2060 έναντι 2,9% του ΑΕΠ που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ

Το δημόσιο χρέος από το 71,1% του ΑΕΠ το 2011 θα φτάσει το 102,7 το 2014 (88,8% μέσος όρος των 27) ενώ οι κίνδυνοι θα είναι ακόμη μεγαλύτεροι αν το πρωτογενές πλεόνασμα επανέλθει στα χαμηλά επίπεδα του παρελθόντος, όπως ο μέσος όρος που παρατηρήθηκε την περίοδο 1998-2012.

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή μέτρων βιωσιμότητας που θα αποτρέψουν την επιδείνωση της κατάστασης μεσοπρόθεσμα, αναφέρει η έκθεση.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα περιορισμού των δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών μακροπρόθεσμα. 

Αναμένεται αύξηση των δημοσίων δαπανών, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού την περίοδο 2010-2060, στο 8,4% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 2,9% . Ειδικότερα οι δημόσιες δαπάνες για τις συντάξεις θα αυξηθούν κατά 8,7% έναντι 1,4% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ. Παράλληλα οι δαπάνες για την υγεία στην Κύπρο αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,5% όταν στην ΕΕ θα αυξηθούν κατά 2%

Οπως αναφέρει η έκθεση, η Κύπρος θα πρέπει να εφαρμόσει μακροχρόνιες πολιτικές διασφάλισης της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών, που να ισοδυναμούν με 8,2 ποσοστιαίες μονάδες σε πρωτογενές πλεόνασμα, αριθμός που είναι αισθητά υψηλότερος από το μέσο όρο της ΕΕ (2,7%), που προκύπτει κυρίως από το κόστος γήρανσης του πληθυσμού.

Αν δεν αλλάξει η οικονομική πολιτική, το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί από 102,7% του ΑΕΠ το 2014, σε 127,4% το 2020, και σε 171,8% το 2030, τονίζει η έκθεση.

Την έκθεση παρουσίασε ο Αντιπρόεδρος Όλι Ρεν, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στην Κύπρο και την Ισπανία, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν είχε αναφερθεί στις δύο χώρες και στο πλαίσιο προηγούμενης έκθεσης για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, επισημαίνοντας ότι η κατάστασή τους έχει επιδεινωθεί, κυρίως εξαιτίας του χρηματοπιστωτικού τομέα.