Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ανακοίνωσε η Λαϊκή Τράπεζα


Διαβάστε επίσης για τους S&P που λένε ότι η Κύπρος θα πτωχεύσει αν… και τις σαρωτικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό.


Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, κατά τη Γενική Συνέλευση θα προταθεί η έγκριση του τακτικού ψηφίσματος “όπως η εταιρεία συνεχίσει τις εργασίες της και όπως εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει κατά την απόλυτη κρίση του οποιαδήποτε μέτρα κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην επίτευξη και συνέχιση του εταιρικού σκοπού της εταιρείας“.

Επίσης, θα προταθεί η έγκριση ειδικού ψηφίσματος για τροποποίηση του καταστατικού σε σχέση με το διορισμό Αναπληρωτή Συμβούλου με τη διαγραφή των λέξεων “που δεν έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο“.

Σύμφωνα με τη Λαϊκή, ο υφιστάμενος κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα διορισμού Αναπληρωτή Συμβούλου μόνο από Συμβούλους που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους εκτός Κύπρου.

Με τη διαγραφή διευκολύνεται η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ