Θέμα στη Financial Mirror η Τράπεζα Κύπρου!

 

Σε χθεσινό δημοσίευμα που εντοπίσαμε στην ηλεκτρονική έκδοση του συγκεκριμένου εντύπου, γίνεται αναφορά στην οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου χρηματοοικονομικού οργανισμού. «Η Τράπεζα Κύπρου εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη, χαμηλότεροι κεφαλαιουχικοί δείκτες», σημειώνεται στον τίτλο, ενώ στο θέμα που ακολουθεί γίνεται αναφορά στα δυσχερή δεδομένα.

«…τα αποτελέσματα για το 2012 θα είναι χειρότερα απ’ αυτά του 2011, ενώ οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος πιθανόν να είναι κάτω του 5%», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.

Μπορείτε να δείτε το δημοσίευμα της Financial Mirror εδώ.