Γ. Εισαγγελέας: “Δε χρειάζεται η Τρόικα για το συνταξιοδοτικό”


Διαβάστε επίσης πως αποφεύχθηκε η στάση πληρωμών. Διαβάστε ακόμη το σχόλιο του Αιχμηρού.  


Συγκεκριμένα, χθες (17/12) κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών, αναφέρθηκε ότι κατά την Τρόικα, ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διορισμού τους και της ηλικίας τους, για την υπηρεσία τους μετά την 1η Ιανουάριο 2013 θα πρέπει να γίνεται με βάση το μέσο όρο των μισθών του υπαλλήλου καθ΄ όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ο οποίος παρίστατο στη διαπραγμάτευση με την Τρόικα και συμμετείχε στην Επιτροπή, είχε πει χθες ότι στη δική του αντίληψη είναι καθαρή η συμφωνία ότι κατοχυρώνονται τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31/12/12, ενώ για μελλοντικά θα γίνεται υπολογισμός με βάση τον μέσο όρο των μισθών από το 2013 και μετά.

Επίσης, χθες στη συνεδρία της Επιτροπής, ο Διευθυντής τους Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών Κύπρος Κυπριανού είχε πει ότι θα γίνει προσπάθεια να διευκρινιστεί με την Τρόικα το θέμα αυτό.

Στη σημερινή του επιστολή, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον κ. Κυπριανού για ετοιμασία του σχετικού μηνύματος που θα αποστέλλετο στην Τρόικα, «περιήλθαν για πρώτη φορά σε γνώση μου κείμενα, σύμφωνα με τα οποία η Τρόικα σαφέστατα ερμηνεύει τη σχετική πρόνοια ότι, για σκοπούς υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι την αφυπηρέτησή τους, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας τους από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι την αφυπηρέτησή τους και ότι, μάλιστα, το θέμα για την Τρόικα θεωρείτο λήξαν».

«Αντιλαμβάνεστε», προσθέτει ο κ. Κληρίδης στην επιστολή του, «ότι ενόψει της εξέλιξης αυτής, την οποία επαναλαμβάνω δεν είχα υπόψη μου, η οποιαδήποτε νέα επικοινωνία με την Τρόικα, όχι μόνο θα είναι άσκοπη αλλά ενδέχεται, και δικαιολογημένα ίσως, να προκαλέσει αντίδραση».

Ο Πέτρος Κληρίδης αναφέρει επίσης στην επιστολή προς την Επιτροπή Οικονομικών, ότι ανεξάρτητα του ποια από τις δύο ερμηνείες της αρχικής διατύπωσης είναι ορθή, και έχοντας σαφή πλέον την άποψη της Τρόικας, νομίζω ότι το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν αφού, έχοντας υπόψη και τα δεδομένα της οικονομίας, η όποια τυχόν παράταση των διαπραγματεύσεων θα είναι επιζήμια. «Ως εκ τούτου», προστίθεται στην επιστολή, «ενδείκνυται κατά την άποψή μου, η χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, αφού αναδιατυπωθεί η σχετική πρόνοια σε αυτό, έτσι ώστε με αυτήν να αποδίδεται η ερμηνεία της Τρόικας».

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται στην επιστολή του και στο νομοσχέδιο για την σταδιακή παράταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρει πως η αύξηση του ορίου ηλικίας των μελών του Στρατού «περιλαμβάνετο σε έγγραφο ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2012, το οποίο απεστάλη προς όλους τους Αρχηγούς Κομμάτων από το Προεδρικό Μέγαρο, συζητήθηκε σε διμερή συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα κόμματα και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν εξεφράσθησαν οποιεσδήποτε αντίθετες απόψεις». 

Πηγή: ΚΥΠΕ