Κύπρος: Εργαζόμενοι με τον κατώτατο μισθό στην Ευρωζώνη


Διαβάστε επίσης, “Σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ για την φορολογία στα ακίνητα”  και “Χριστόφιας: Πολιτιστικά αντικείμενα εξήχθησαν από τα κατεχόμενα”.


Το ποσοστό αυτό (22,7%) ήταν το ψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, εκτός Ελλάδας για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Το ίδιο έτος το μέσο ποσοστό των εργαζόμενων με τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ ήταν 17% και στην Ευρωζώνη 14,8%, ενώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα.

Από τα κοινοτικά η Κύπρος κατέχει ακόμη μια πρωτιά που αφορά τις γυναίκες, οι οποίες σε ποσοστό 31% εργάζονταν με τον κατώτατο μισθό. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο στην ΕΕ (μέσος όρος 21,2%) όσο και στην Ευρωζώνη (μέσος όρος 19,2%).

Αντίθετα, στους άνδρες η κατάσταση παρουσιάζεται πιο ισορροπημένη με το ποσοστό εκείνων που εργάζονταν με τον κατώτατο μισθό να φτάνει το 2010 στο 14,9% έναντι 13,3% στην ΕΕ και 11,0% στην Ευρωζώνη.

Το 33,9% των εργαζομένων γυναικών και ανδρών στην Κύπρο με τον κατώτατο μισθό ήταν χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, το 33,6% μέσου μορφωτικού επιπέδου και το 4,5% ανώτατου. Μεταξύ των εργαζομένων με τον κατώτατο μισθό το 14,9% αφορούσε συμβάσεις εργασίες ορισμένου χρόνου και το 27,4% αορίστου χρόνου.

Ο μέσος κατώτατος μισθός στην Κύπρο το 2010 ανά ώρα εργασία ήταν 6,2 ευρώ. Πρόκειται για μικτές αποδοχές προ φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών. Οι μικρότεροι ωριαίοι κατώτατοι μισθοί καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (1 ευρώ), στη Ρουμανία (1,3 ευρώ) και στη Λιθουανία (1,7 ευρώ) και οι μεγαλύτεροι στη Δανία (16,6 ευρώ), στην Ιρλανδία (12,2 ευρώ) και στο Λουξεμβούργο (11,9 ευρώ). 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ