Λαϊκή: Ζητείται σωτηρία – Εθελούσια έξοδος σε Κύπρο & Ελλάδα

 Το σχέδιο στην Κύπρο μέχρι τώρα οδήγησε 100 άτομα στην πρόωρη αφυπηρέτηση. Για την Ελλάδα το σχέδιο το οποίο ανακοινώθηκε στις Δεκεμβρίου προβλέπει:


Διαβάστε επίσης γιατί η Αμμόχωστος με το καλημέρα του 2013 θα είναι χωρίς πρατήρια


1.Για εργαζομένους ως και το 45ο έτος ηλικίας: 0,4 μισθοί ανά έτος εργασίας  

2.Από το 45ο έτος ως το 55ο έτος:  ένας μισθός ανά έτος εργασίας

3.Πάνω από το 55ο έτος: 1,25 μισθοί ανά έτος εργασίας

4.Το ανώτερο ποσό αποχώρησης φτάνει τις 120.000€

5.Επιπλέον 8.000€ για κάθε παιδί κάτω των 22 ετών

6.Επιπλέον 10.000€ για κάθε υπάλληλο άνω των 45 ετών, με πέντε τουλάχιστον έτη υπηρεσίας.

7.Ασφάλιση για επιπλέον ένα έτος μετά την αποχώρηση. 

8.Ευνοϊκοί όροι δανείων για δύο έτη μετά την αποχώρηση. 

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν 3 εβδομάδες  να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή θα αποχωρήσουν.