Μαύρου: “Η πολιτιστική ανάπτυξη είναι ευθύνη όλων”

 

“Ο πολιτισμός είναι το στοιχείο που προσδίδει βάθος και ποιότητα στη ζωή και την ιδιαιτερότητα, που καθιστά κάθε λαό ξεχωριστή οντότητα”, είπε η κ. Μαύρου σε χαιρετισμό της κατά τα εγκαίνια του Πολιτιστικού Κέντρου στις Δύμες.

 

“Τέτοια έργα”, πρόσθεσε, “συμβάλλουν σημαντικά στην αναζωογόνηση και προβολή των παραδοσιακών χωριών μας και προσφέρουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, που είναι ένας σημαντικός στόχος για τις κοινότητες”.

 

Η Υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε “ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει σθεναρά τις κοινότητες της υπαίθρου, ιδιαιτέρως των ορεινών περιοχών” και ότι “το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι πάντοτε κοντά στις κοινότητες της υπαίθρου και θα στηρίζει παρόμοιες πρωτοβουλίες”.

 

“Θα σταθεί δίπλα σας”, δήλωσε η κ. Μαύρου απευθυνόμενη στους κατοίκους της κοινότητας, “ως συνεργάτης και υποστηρικτής και σας διαβεβαιώνω για ακόμη μία φορά για το συνεχές και ειλικρινές ενδιαφέρον, τόσο εμένα προσωπικώς όσο και της Κυβέρνησης, για την ανάπτυξη και ευημερία της υπαίθρου και τη στήριξή από μέρους μας σε κάθε προσπάθεια των τοπικών Αρχών για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών”.

 

Το έργο κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου Δυμών, είπε η κ. Μαύρου, “υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, με ειδικό στόχο την ανάπτυξη ορεινών περιοχών”.

Η συνολική δαπάνη για το έργο έχει ανέλθει στις 750.000 περίπου ευρώ και έχει καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, από την Κυπριακή Δημοκρατία και την τοπική Αρχή.

 

Όπως ανέφερε η κ. Μαύρου, “η βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων της υπαίθρου και η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίαρχη πολιτική της Κυβέρνησης”.

 

“Στο πλαίσιο αυτό”, πρόσθεσε, “εκτελέσθηκαν στις αγροτικές περιοχές, από το 2004 μέχρι σήμερα, με συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σειρά από έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών και προσφοράς κοινοτικών υπηρεσιών καθώς και έργα προστασίας και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς”.

 

Το έργο, το οποίο εγκαινιάσθηκε σήμερα, περιλαμβάνει εκθεσιακό χώρο παλαιών αντικειμένων, αίθουσα διαλέξεων και προβολών, Κέντρο Νέων, κοινοτική βιβλιοθήκη και κοινοτικό ιατρείο.

 

Πηγή: ΚΥΠΕ