Με μείωση στρατιωτικής θητείας δεσμεύεται ο Αναστασιάδης


Διαβάστε επίσης, Πρόεδρος: “Προσπάθεια να φορτωθεί η κρίση στην Κυβέρνηση” και Σιαρλή: «Πιθανόν το Μνημόνιο από τη νέα Κυβέρνηση».


Ο κ. Αναστασιάδης, είπε ότι θα εφαρμόσει Αμυντική Στρατηγική, κινούμενη σε τρεις άξονες. Πρώτος άξονας, είναι η διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας στα ελεύθερα εδάφη, δεύτερος άξονας η προστασία και η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δημοκρατίας στην ΑΟΖ και τρίτος άξονας, η περαιτέρω ανάπτυξη της στρατιωτικής διπλωματίας.

Όσον αφορά τον πρώτο άξονα, τόνισε ότι η διατήρηση της ασφάλειας και ειρήνης στα ελεύθερα εδάφη θα επιτυγχάνεται μέσω συνθηκών αποτροπής που θα δημιουργεί μια ισχυρή Εθνική Φρουρά, σε συνεργασία πάντοτε με την Ελλάδα και άλλες φιλικές χώρες. Στα πλαίσια αναδιοργάνωσης της ΕΦ θα πραγματοποιηθεί και μείωση της στρατιωτικής θητείας .

Σε ότι αφορά τον δεύτερο άξονα, αναφέρθηκε στις απειλές της Τουρκίας κατά της Κύπρου, στις προσπάθειες για εκμετάλλευση του φυσικού και τόνισε την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας  στις πλατφόρμες εξόρυξης, στους αγωγούς μεταφοράς, στις εγκαταστάσεις ξηράς και στις διόδους μεταφοράς προς τις αγορές, κάτι που απαιτεί ενίσχυση της ΕΦ αλλά και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Παράλληλα πρόσθεσε ότι απαιτείται ενίσχυση των δεσμών Κύπρου – ΕΕ, μέσα από την ισότιμη  συμμετοχή της στις δομές και τα όργανα της Κοινής Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας, κάτι που προϋποθέτει την ένταξη της Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.

Για τον τρίτο άξονα, τόνισε τη συμβολή της στρατιωτικής διπλωματίας την οποία ανάπτυξε η Κύπρος από το 1999  (όταν κατέστη υποψήφια για ένταξη χώρα)  στην ενίσχυση της θέσης της  μέσα στη παγκόσμια κοινότητα. 

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης του, οι οποίες θα είναι η ένταξη της Κύπρου στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη αλλά και  η ανάπτυξη στενότερων σχέσεων με το ΝΑΤΟ εφόσον η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων συναινεί, η σύναψη στρατηγικής συμφωνίας με το Ισραήλ για προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ και η συμμετοχή της χώρας μας , έστω και συμβολικά, στις διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και της ΕΕ.