Μείωση από τη ΡΑΕΚ στη διατίμηση για θερμοσυσσωρευτές


 Διαβάστε επίσης Iνδία: Φρικτός βιασμός και θύελλα αντιδράσεων και Απανθρακωμένο πτώμα γυναίκας έξω από εκκλησία στην Λάρνακα


Αυτό αποφάσισε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, μετά από εισήγηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η διαφοροποιημένη τιμή, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, θα ισχύει αμέσως μετά τη δημοσιοποίησή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

Από 1ης Ιανουαρίου 2014, συνεχίζει η ανακοίνωση, θα εφαρμοσθούν οι νέες διατιμήσεις για το σύνολο των κατηγοριών καταναλωτών, μετά τη διενέργεια της νέας μελέτης για τις διατιμήσεις από την ΑΗΚ και την έγκριση της ΡΑΕΚ

Η σχετική απόφαση ελήφθη, αφού η ΡΑΕΚ έλαβε υπ` όψη την επιστολή της ΑΗΚ σχετικά με την διατίμηση εκτός αιχμής – Θερμοσυσσωρευτές (Κώδικας 55), ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2012, καθώς επίσης το γεγονός ότι η αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων στη διατίμηση 55, λόγω μείωσης στην τιμή, θα εξομαλύνει την ημερήσια καμπύλη φορτίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στην ομαλή λειτουργία του συστήματος.

Η ΡΑΕΚ έλαβε υπ` όψη, επίσης, το γεγονός ότι η αναμενόμενη αύξηση των πωλήσεων στη διατίμηση 55, λόγω μείωσης στην τιμή, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στα λειτουργικά έξοδα, λόγω βελτίωσης της αποδοτικότητας, ενώ και η οριακή τιμή της παραγωγής ενέργειας τη νύχτα είναι ουσιαστικά χαμηλότερη από αυτή κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.

Ελήφθη ακόμα υπ` όψη το ότι η ανταπόκριση της ΡΑΕΚ σε πρόταση μείωσης διατίμησης, η οποία αφορά μόνον δέσμιους οικιακούς πελάτες, δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστική αγορά, εφ` όσον η διάρκεια ισχύος της θα είναι μόνον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην οικονομικότερη παροχή θέρμανσης σε μια δύσκολη περίοδο και για πολλούς από τους κατόχους θερμοσυσσωρευτών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ