Μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές των ακινήτων


Διαβάστε επίσης, “Παραμονή Πρωτοχρονιάς μισθός και 13ος στους δημοσίους υπαλλήλους” και “Χ. Τζιοβάνης: Το μνημόνιο εισήχθη με δούρειο ίππο στις τράπεζες”.


Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2012 της 12ης έκδοσης του Δείκτη RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) Κύπρου, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημόνων Επιμετρητών Οικονομολόγων Κατασκευών Κύπρου (ΣΕΕΟKΚ), οι τιμές για κατοικίες, τόσο για σπίτια, όσο και για διαμερίσματα, παρουσίασαν τριμηνιαία πτώση της τάξης του 1,1% και 0,4% αντίστοιχα, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στη Λάρνακα (2,1% για τα διαμερίσματα και 4,6% για τα σπίτια). Η Λευκωσία βρέθηκε στη δυσμενέστερη θέση, καθώς ήταν η λιγότερο επηρεαζόμενη περιοχή μέχρι και το δεύτερο εξάμηνο του 2012.

Παγκύπρια οι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7.1%, των γραφείων κατά 3,3% και των αποθηκών κατά 2,8%.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2011, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 6,4%, των σπιτιών κατά 6,7%, των καταστημάτων κατά 15,1%, των γραφείων 10,8% και των αποθηκών κατά 10,8%. Η μέση τιμή ενοικίασης σε ολόκληρη την Κύπρο παρουσίασε πτώση 0,3% στα διαμερίσματα, 3,1% στα σπίτια, στα καταστήματα 5,3%, στις αποθήκες 1,9% και στα γραφεία 0,1%.

Συγκρίνοντας τα ενοίκια με εκείνα του τρίτου τριμήνου του 2011, οι τιμές ενοικίασης υποχώρησαν κατά 3,1% για τα διαμερίσματα, 5,8% για σπίτια, 12,6% για καταστήματα, 9,8% για γραφεία και 13,1% για αποθήκες.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2012 της 12ης έκδοσης του Δείκτη RICS, όλες οι κατηγορίες σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές εξακολουθούν να επηρεάζονται, με αυτές που κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στον τομέα των ακινήτων, τώρα να έχουν πλησιάσει στο χαμηλότερο τους σημείο.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση των επενδύσεων, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2012, οι αποδόσεις βρίσκονται στο 3,8% για διαμερίσματα, 2,0% για σπίτια, 6,2% για καταστήματα, 4,8% για αποθήκες και 4,6% για γραφεία.

Η παράλληλη μείωση των τιμών αλλά και των ενοικίων, έχει ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός σκηνικού σχετικής σταθερότητας και μειωμένων αποδόσεων. Αυτό υποδεικνύει πως υπάρχει ακόμη περιθώριο για περαιτέρω διακυμάνσεις.

Ο Παύλος Λοΐζου, MRICS δήλωσε ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2012 “η κυπριακή οικονομία επηρεάστηκε από την περαιτέρω επιβράδυνση που καταγράφηκε, τη μείωση των επισφαλειών και της βαθμολόγησης των τραπεζών, καθώς επίσης και από τις συνέπειες της συνεχιζόμενης πολιτικής αναταραχής στην Ελλάδα”, προσθέτοντας ότι “η επιβράδυνση της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας και η καλλιέργεια κλίματος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας στην Ευρωζώνη, οδήγησε σε περαιτέρω κάμψη του στεγαστικού και επιχειρηματικού δανεισμού αυξάνοντας παράλληλα το ποσοστό της ανεργίας”.

Ανέφερε επίσης ότι “τα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα, χαρακτηρίζονται ως επισφαλή για επενδύσεις με αρνητικές αποδώσεις στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα” και σημείωσε ότι “οι εγχώριοι αγοραστές, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, παρουσίασαν τη χαμηλότερη επενδυτική δραστηριότητα ως αποτέλεσμα της αύξησης της ανεργίας και της επιβράδυνσης της οικονομίας”.

H Jennifer Sharpe, MRICS είπε ότι “παρά την επιβράδυνση της κυπριακής οικονομίας και της πολιτικής αβεβαιότητας που επικρατεί, αλλά και τους περιορισμούς του στεγαστικού και επιχειρηματικού δανεισμού, τα ακίνητα σε σχέση με άλλου τύπου επενδύσεις φαίνονται να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα, προσθέτοντας ότι “τα εμπορικά ακίνητα έχουν επηρεαστεί αισθητά, ως επακόλουθο της μειωμένης εμπορικής δραστηριότητας γενικότερα”.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι “τα ακίνητα αν και αυτό το διάστημα έχουν αρνητικές αποδώσεις στο άμεσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εξακολουθούν να παραμένουν μια μορφή επένδυσης με μακροχρόνιο ορίζοντα”.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Χαράλαμπος Πετρίδης MRICS είπε ότι «η πτωτική τάση που επικρατεί στον τομέα των ακινήτων συνεχίστηκε και κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012, ως συνέπεια της ανασφάλειας που επικράτησε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Τρόικας με την Κυβέρνηση”, προσθέτοντας ότι “ενόσω η ανασφάλεια αυτή συνεχίζεται δεν περιμένουμε οποιαδήποτε διαφοροποίηση στις τιμές των ακινήτων”.

Πηγή ΚΥΠΕ