Νέα αναβολή για την φορολόγηση των ακινήτων

 

Ως εκ τούτου, το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί προϊόν της συμφωνίας της Κυβέρνησης με την Τρόικα για σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης, θα επανέλθει, εκτός απροόπτου, ενώπιον της Ολομέλειας με το νέο χρόνο, στις 17 Ιανουαρίου 2013.


Διαβάστε επίσης τι καταγγέλλει ο Βουλευτής των Οικολόγων


Το 24Η σήμερα αποκάλυψε ότι έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα (Διαβάστε εδώ)

 

Η Ολομέλεια αποφάσισε επίσης την αναβολή της ψήφισης του περί Δημιουργίας Μητρώου Γεωργών και Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Νόμου του 2012, του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, του περί Εγγραφής Αισθητικών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012, του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2012 και του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2012.

Κατά τη σημερινή της συνεδρία η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα τον περί Δήμων (Τροποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2012, τον περί Κοινοτήτων (Τροποιητικό) (Αρ. 2) Νόμο του 2012, τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποιητικό) Νόμο του 2012 και τον περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2012.

Η Βουλή αποφάσισε ακόμη ομόφωνα όπως εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια δαπάνης από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, των οποίων ο Προϋπολογισμός για το 2013 δεν έχει ακόμη εγκριθεί, για το μήνα Ιανουάριο του 2013 (δωδεκατημόρια).