Ο Αρμαγεδδών σαρώνει το δημόσιο

 


 

Διαβάστε επίσης γιατί νιώθει υπερήφανος ο Βάσος Σιαρλή


Μισθοί – Επιδόματα  

1. Επέκταση της παγοποίησης του κρατικού μισθολογίου (ΑΤΑ και προσαυξήσεις) από 31.12.2013 μέχρι 31.12.2016.

2. Παγοποίηση προσλήψεων και συνέχιση της πολιτικής για μείωση του προσωπικού κατά 5000 μέχρι την 31.12.2016.Προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων με αναλογία 4 αφυπηρετήσεις προς μία πρόσληψη. Προσλήψεις ωρομίσθιου προσωπικού στην αναλογία 1:5 (μόνο για τον τομέα της υγείας και ασφάλειας.  Για τους άλλους τομείς να μην γίνεται καμία πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού).

3. Αποκοπές επί των απολαβών από 1.12.2012, υπό μορφή έκτακτης συνεισφοράς που θα φοροαπαλλάσσονται και θα αφορούν και τον 13ο μισθό και τις συντάξεις ως ακολούθως:

0 – 1000 0%

1001 – 1500  6.5%

1501 – 2000  8.5%

2001 – 3000  9.5%

3001 – 4000  11.5%

4001 – άνω  12.5%

4. Από 1.1.2013 μείωση κατά 15% όλων των επιδομάτων και συγκεκριμένα:

Επιδόματα κρατικών υπαλλήλων και αξιωματούχων:

• Επίδομα φιλοξενίας

• Ειδικό κατ’ αποκοπή επίδομα οδοιπορικών Διευθυντών Τμημάτων/Ύπηρεσιών και κρατικών αξιωματούχων, περιλαμβανομένων των εξόδων οδοιπορικών των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων

• Επίδομα τηλεφώνου

• Οδοιπορικά

• Επίδομα απουσίας εκτός έδρας

• Γενικό επίδομα εξωτερικού

• Εκπαιδευτικό επίδομα, Εξωτερικές Υπηρεσίες

• Επίδομα ενοικίου στο εξωτερικό

• Ειδικό επίδομα Ελλαδιτών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών στην Εθνική Φρουρά και στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου

• Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας, Αστυνομία και Εκπαιδευτική Υπηρεσία

• Επίδομα επικίνδυνης εργασίας

• Ειδικό επίδομα σε νοσοκομειακό προσωπικό

• Επίδομα ιπταμένων

• Επίδομα δυτών

• Επίδομα αλεξιπτωτιστών

• Επίδομα καθήκοντος

• Επίδομα ειδικών καθηκόντων, Νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

• Επίδομα ευθύνης, Υπουργείο Εσωτερικών – Διοίκηση και Υπουργικό Συμβούλιο

• Επίδομα σε δασκάλους/νηπιαγωγούς

• Επίδομα επιφυλακής (αναμονής και κλήσεων)

• Επίδομα ενεργού εφημερίας

• Επίδομα σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αγροτικών περιοχών

• Επίδομα βάρδιας

• Επίδομα βάρδιας κατά τις Κυριακές και αργίες

• Υπερωριακή αμοιβή

• Κατ’ αποκοπή υπερωριακή αμοιβή

Φορολογούνται τα επιδόματα παραστάσεως, το επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών και το επίδομα φιλοξενίας.

Καταργούνται τα ακόλουθα επιδόματα:

α. Επίδομα ενοικίου στην Κύπρο πάνω σε προσωπική βάση σε μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Φυλακών.

β. Επίδομα καλής διαγωγής και αξίας (και ευδόκιμης υπηρεσίας) σε μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Φυλακών.

γ. Επίδομα πολιτικής περιβολής σε μέλη της Αστυνομίας.

δ. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας σε μέλη του Στρατού και της Εθνικής Φρουράς.

ε. Επίδομα Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) στην Εθνική Φρουρά.

στ. Ειδικό επίδομα εκπαιδευτικών υπαίθρου.

ζ. Επίδομα υπαίθρου σε προσωπικό του Κτηματολογίου.

η. Επίδομα διημέρευσης σε προσωπικό του Κτηματολογίου.

θ. Παραχώρηση εξόδων ενοικίασης κατοικίας στους Επάρχους.

ι. Καταργείται το δικαίωμα αξιωματούχου σε αφορολόγητο αυτοκίνητο μετά τη λήξη της θητείας του.

ια. Καταργείται το δικαίωμα χρήσης πρώτης θέσης (business class) στις πτήσεις.

Αποκοπές υπό μορφή έκτακτης συνεισφοράς

με ισχύ από 1.1.2014

5. Εισαγωγή από 1.1.2014 οριζόντιας αποκοπής 3% για όλους τους υπαλλήλους/συνταξιούχους του δημόσιου/ημιδημόσιου τομέα.  Οι αποκοπές ξεκινούν από το ένα ευρώ.

6. Η υφιστάμενη έκτακτη εισφορά, που ισχύει για την περίοδο από 1.1.2012 – 31.12.2013, με τη λήξη της αναθεωρείται και θα εξακολουθήσει να ισχύει ως ακολούθως:

Από 1.1.2014                       Μέχρι 31.12.2013

0  –  1500             0%              0 – 2500          0%

1501 –  2500      2.5%          2.501 – 3.500       2.5%

2501 –  3500      3.0%         3501 – 4500        3.0%

3501 –   άνω      3.5%          4501 –   άνω       3.5%

Η ρύθμιση θα ισχύει και για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, με ισομερή επιμερισμό της εισφοράς, όπως ίσχυε και προηγουμένως.

7. Αυξάνονται οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πρόσθετη εισφορά εργαζόμενου (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) κατά 0.50% και κατά 0.50% ως εισφορά του εργοδότη.  Η εισφορά αυτή είναι επιπρόσθετη της προβλεπόμενης ανά πενταετία αύξησης των εισφορών που προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία και από 1.1.2014 θα είναι της τάξης του 0.30%.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8. Διευρύνεται το ελαστικό ωράριο από μισή σε μία ώρα και ταυτόχρονα καταργείται το απόγευμα της Τετάρτης.  Η διαφοροποίηση γίνεται στην προσπάθεια για μείωση των υπερωριών.

Από 1.1.2013 και για ένα μεταβατικό διάστημα εννέα μηνών να ισχύει το ακόλουθο ωράριο:

Ώρα προσέλευσης 7.30π.μ. – 8.30π.μ.  

Ώρα αποχώρησης 3.00μ.μ. – 4.00μ.μ.

Από 1.9.2013 (Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς)

Για εργασία από Δευτέρα – Παρασκευή 

Ώρα προσέλευσης 8.00π.μ. – 9.00π.μ.  

Ώρα αποχώρησης 3.30μ.μ. – 4.30μ.μ.

Για τους εκπαιδευτικούς προστίθεται μια πρόσθετη διδακτική περίοδος.

Οι 37½ ώρες εβδομαδιαίας εργασίας παραμένουν οι ίδιες και στις δύο περιπτώσεις. 

Συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης – Τρόικας όπως γίνει μελέτη όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα μπορούσε να εξεταστεί περαιτέρω επέκταση του ωραρίου που προτείνει η Τρόικα:

9.00π.μ. – 5.00μ.μ. στη Δημόσια Υπηρεσία και

7.00π.μ. – 7.00μ.μ. για όσους εργάζονται με σύστημα βάρδιας

με ενδεικτική ημερομηνία εφαρμογής την 1.9.2014.

Το σύνολο των ωρών εργασίας να παραμείνει 37½  ώρες την εβδομάδα.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

9. Συμφωνήθηκε μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικας όπως ανεξάρτητος εξωτερικός οίκος με όρους εντολής που θα συμφωνηθούν από κοινού με την Τρόικα να πραγματοποιήσει τρεις μελέτες:

α. Μελέτη για αναδιοργάνωση όλης της δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της οποίας να εξεταστεί η δυνατότητα συγχώνευσης/μετακίνησης/κατάργησης υπηρεσιών.

β. Μελέτη για τους όρους εργοδότησης όλου του πακέτου του Κρατικού Τομέα, σε σχέση με τον Ιδιωτικό Τομέα και σε σχέση με τη Δημόσια Υπηρεσία σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες.

γ. Μελέτη ενδεχομένου εισαγωγής συστήματος αξιολόγησης που να συνδέονται οι απολαβές/προσαυξήσεις με την παραγωγικότητα.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

10. Επέκταση Ορίων Αφυπηρέτησης

Όλα τα όρια αφυπηρέτησης στη Δημόσια Υπηρεσία (και υποχρεωτικά και προαιρετικά, δηλαδή 45ο έτος, 48 έτος, 55ο  έτος, 58ο έτος) αυξάνονται κατά δύο έτη σταδιακά, ως ακολούθως:

Από 1.1.2013 το 63ο γίνεται 63½ (δηλαδή όσοι συμπληρώνουν το 63ο έτος της ηλικίας τους στο διάστημα μεταξύ 1.1.2013 έως 31.12.2013 δικαιούνται να εργαστούν ακόμα 6 μήνες).

Από 1.1.2014 το 63ο γίνεται 64.

Από 1.1.2015 το 63ο γίνεται 64½.

Από 1.1.2016 το 63ο γίνεται 65.

Τα έτη αφυπηρέτησης αυξάνονται κατά δύο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Εκπαιδευτικούς, Στρατό και Αστυνομία).

Για το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα υπάρξει από το 2018 διασύνδεση του ορίου αφυπηρέτησης με το προσδόκιμο ζωής και με βάση τη διεθνή πρακτική ότι για κάθε δέκα έτη το προσδόκιμο αυξάνεται κατά ένα έτος.

Με αυτά τα δεδομένα το όριο του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2023 θα ανέλθει στο 65½ και το 2028 στο 66ο.

11. Διασφάλιση ωφελημάτων Επαγγελματικού Σχεδίου Σύνταξης μέχρι την 31.12.2012

Το Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης κλειδώνει την 31.12.2012.

Τα όποια, συνεπώς, συνταξιοδοτικά δικαιώματα (εφάπαξ και σύνταξη) έχει σε πίστη του ο κάθε εργαζόμενος με τα χρόνια υπηρεσίας μέχρι αυτή την ημερομηνία, διασφαλίζονται και του πιστώνονται. (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α).

Για υπηρεσία από την 1.1.2013 και μετά ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων (εφάπαξ και σύνταξη) του υπαλλήλου θα υπολογίζεται για την υπηρεσία του από 1.1.2013 μέχρι την αφυπηρέτησή του (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β), με βάση το μέσο όρο των απολαβών του αντί με βάση τον τελευταίο του μισθό.  

Στο Επαγγελματικό Σχέδιο σύνταξης θα ενταχθούν και οι νεοεισερχόμενοι, δηλαδή όσοι διορίστηκαν μετά την 1.10.2011 και αποκλείστηκαν από αυτό, με βάση τα περσινά μέτρα Κυβέρνησης – Βουλής.

Αναλυτικότερα

Για την προηγούμενή του υπηρεσία (δηλαδή μέχρι την 31.12.2012) (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α) ο υπάλληλος όταν θα αφυπηρετήσει, το εφάπαξ και η σύνταξή του θα υπολογίζονται με βάση τον τελευταίο μισθό του κατά την ώρα της αφυπηρέτησης.  Δηλαδή αν προαχθεί μία ή περισσότερες φορές θα λαμβάνεται υπόψη ο τελευταίος μισθός κατά την ώρα αφυπηρέτησης.

Για τη νέα του υπηρεσία (δηλαδή μετά την 1.1.2013) (ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β) θα λαμβάνεται υπόψη στη φόρμουλα υπολογισμού ο μέσος όρος των απολαβών του για το διάστημα 1.1.2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Όσοι μέχρι 31.12.2012 θα έχουν συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας, είναι αχρείαστοι οι πιο πάνω υπολογισμοί διότι οι υπάλληλοι έχουν ήδη εκπληρώσει την απαίτηση για μέγιστη εργασία 400 μηνών ώστε να έχουν τα μέγιστα ωφελήματα.

Δεν θα υπάρχει φορολόγηση εφάπαξ.

12. Πρόωρες αφυπηρετήσεις/ποινές(penalties)/φορολόγηση εφάπαξ

Όσοι υπάλληλοι επιλέγουν να αφυπηρετήσουν πρόωρα, θα έχουν ποινές (penalties) στη σύνταξη και το εφάπαξ μείον 6% το χρόνο ή μείον 0.5% για κάθε μήνα νωρίτερης αφυπηρέτησης από το υποχρεωτικό όριο αφυπηρέτησης και παράλληλα φορολόγηση του εφάπαξ ως εξής:

Όσοι έχουν σήμερα ηλικία μεγαλύτερη ή ίση των 45 ετών και επιλέγουν στο μέλλον να αφυπηρετήσουν πρόωρα, για μεν την Υπηρεσία Α δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση (penalty). Θα έχουν επιβάρυνση (penalty) για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματά τους (εφάπαξ και σύνταξη) που απορρέουν από την Υπηρεσία Β, με τα πιο πάνω ποσοστά.  Παράλληλα το εφάπαξ που πηγάζει από την Υπηρεσία Β θα θεωρείται μέρος του φορολογητέου εισοδήματος και θα φορολογείται.

Ο υπάλληλος θα έχει το δικαίωμα επιλογής για να αποφύγει την πιο πάνω φορολόγηση να το επιμερίσει στη σύνταξή του, δηλαδή να του παραχωρείται τμηματικά στη σύνταξή του, κάθε χρόνο.

Όσοι σήμερα έχουν ηλικία μικρότερη των 45 ετών οι ποινές  (penalties) φορολόγηση εφάπαξ θα ισχύουν και για την Υπηρεσία Α και για την Υπηρεσία Β.

Το 45ο έτος δεν επιλέγηκε τυχαία.  Είναι το έτος με το οποίο ο υπάλληλος μπορούσε να αποχωρήσει εξαργυρώνοντας τα κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά του ωφελήματα με οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση.

Ποινές (Penalties) θα ισχύσουν κατ΄ ανάλογο τρόπο και στον ιδιωτικό τομέα για όσους αποχωρούν και λαμβάνουν σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 63ο έτος της ηλικίας τους, αντί στο 65ο.

13. Καταργούνται από 1.1.2013 ευνοϊκές ρυθμίσεις για το Στρατό, Αστυνομία για πλασματική υπηρεσία, για υπηρεσία πέραν των 25 ετών.

14. Καταργείται η επιστροφή των εισφορών του 2% για χήρες και τέκνα για όσους είναι άγαμοι/διαζευγμένοι ή χήροι κατά την αφυπηρέτηση.

15. Καταργείται το δικαίωμα αν ξαναπαντρευτεί συνταξιούχος ο/η δεύτερος/η σύζυγος να λαμβάνει σύνταξη χηρείας (Άρθρο 37 Ν97(1)/97).

16. Α.Τ.Α.

Επεκτείνεται η παγοποίηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής των Μισθών, μέχρι το τέλος του 2016.

Μετά το τέλος του Προγράμματος Σταθερότητας η Α.Τ.Α. θα καταβάλλεται μία φορά το χρόνο αντί δύο, θα συνεχίσει να υπολογίζεται με τον ίδιο δείκτη τιμών καταναλωτή, χωρίς να αφαιρούνται οποιεσδήποτε κατηγορίες αγαθών, αυτή όμως θα καταβάλλεται στο 50% της αξίας της, αν οι οικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Αν επικρατούν συνθήκες οικονομικής ύφεσης για δύο συνεχόμενα τρίμηνα μέσα στο ίδιο έτος τότε αυτή δεν θα καταβάλλεται την επόμενη χρονιά.

17. Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πέραν της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης από το 2023, της αύξησης εισφορών κατά 0.5%, την εισαγωγή ποινών (penalties) για πρόωρες αφυπηρετήσεις, θα υπάρχει παγοποίηση των συντάξεων μέχρι το 2016.  Επίσης, τα ελάχιστα έτη πληρωμένων εισφορών αυξάνονται σταδιακά από 10 σε 15 από την 1/4/2013.

Παράλληλα, αναλήφθηκε δέσμευση για διεξαγωγή νέας αναλογιστικής μελέτης μέχρι τον Ιούνιο του 2013, που να εξετάζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου μέχρι το 2060.

18. Κοινωνικές Παροχές

Οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές θα ανέλθουν σε 113 εκ. ευρώ για το 2013.