Πόλεμος Χριστόφια – Βουλής για την ΚΡΕΤΥΚ

 

Πρόκειται για πρόταση νόμου των κομμάτων ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και Οικολόγων με την οποία δίνεται το δικαίωμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει τα κριτήρια και τα προσόντα των νέων μελών του ΔΣ της εταιρείας κατά την προκήρυξη της πλήρωσης των θέσεων. 

Σύμφωνα με την αναπομπή η συγκεκριμένη πρόνοια του νόμου προσκρούει στο σύνταγμα. 

Στην αναπομπή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επικαλείται νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία όταν εταιρεία ιδρύεται με βάση το νόμο περί εταιρειών έχει ανεξάρτητη οντότητα, διαφορετική από εκείνη των μετοχών της και λειτουργεί βάση του ιδιωτικού δικαίου έχοντας όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. 

Επισημαίνει, ότι με βάση το νόμο η εταιρεία επιβάλλεται να έχει επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ένα εκτελεστικό μέλος και έξι μη εκτελεστικά μέλη ενώ τα προσόντα και τα κριτήρια διορισμού τους καθορίζονται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου και εγκρίνονται από τη βουλή. 

Όπως σημειώνεται, με τη συγκεκριμένη πρόνοια επιβάλλεται στην εταιρεία ο αριθμός των μελών του ΔΣ, ενώ τα προσόντα καθορίζονται με νομοθεσία η οποία βρίσκεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα το οποίο προστατεύει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι όπως και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών που είναι διάχυτη στο Σύνταγμα. 

Σύμφωνα με την αναπομπή, η τροποποίηση του νόμου με βάση την οποία προβλέπεται ότι για τη δυνατότητα καθορισμού με κανονισμούς που εκδίδει το Υπουργικό Συμβούλιο των προσόντων και των κριτηρίων διορισμού του εκτελεστικού μέλους του ΔΣ της εταιρείας, συνιστά παράβαση του άρθρου 26 του Συντάγματος αφού γίνεται επέμβαση στην ελευθερία του καθορισμού του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του τρόπου και των προσόντων διορισμού της διοίκησης του. 

Την αναπομπή εξέτασε πριν από λίγο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στην Ολομέλεια.