Προϋπολογισμός μνημονίου – Έτος λιτότητας το 2013


Διαβάστε επίσης, Αποφεύχθηκε και επίσημα η στάση πληρωμών και Kυπριανού: Επιτακτική η απόδοση ευθυνών για το τραπεζικό.


Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, παρουσιάζει για το 2012 σημαντική επιδείνωση, εκτιμώμενο στο 75,7% του ΑΕΠ, εξαιρουμένης της στήριξης για την κεφαλαιοποίηση της Λαϊκής Τράπεζας, με την οποία, εφ` όσον συνυπολογιστεί, το δημόσιο χρέος αυξάνεται στο 85,8% του ΑΕΠ, ενώ για το 2013 προβλέπεται να ανέλθει στο 92% του ΑΕΠ, εκφεύγοντας και πάλιν των δεσμεύσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρθηκε την Τρίτη το απόγευμα από τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος παρουσίασε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής την έκθεση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2013, “σε απόλυτους αριθμούς, το δημόσιο χρέος για το 2013 αναμένεται να αυξηθεί κατά 770 εκατομμύρια ευρώ και να φθάσει στα 16 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με 15,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως υπολογίζεται για το 2012”.

Ο προϋπολογισμός του κράτους για το 2013 προβλέπει δαπάνες για το 2013, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων που ανέρχονται στα 7,01 δις ευρώ σε σύγκριση με 7,45 δις το 2012, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 5,8%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ οι δημόσιες δαπάνες θα περιοριστούν στο 40,1% από 41,7%.

Τα συνολικά έσοδα προϋπολογίζονται στα 5,86 δις σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα 5 , 7 8 δις ευρώ του 2012, παρουσιάζοντας ρυθμό αύξησης 1,3%. Ως ποσοστό του ΑΕΠ τα δημόσια έσοδα το 2013 υπολογίζεται ότι θα αυξηθούν στο 33,5%, σε σύγκριση με 32,4% το 2012.