Στις 7 Ιανουαρίου αρχίζει η ανανέωση αδειών κυκλοφορίας


Διαβάστε επίσης, “Φλουρέντζου: Eπιβεβαίωσε αστυνομική έρευνα στον Οσέλ” και ΥΠΕΣ: Εκκληση σε νέους ψηφοφόρους για εγγραφή στους καταλόγους.


Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ο έλεγχος οχημάτων θα αρχίσει την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου και από την ημερομηνία αυτή η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας».

Προστίθεται ότι «για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό καταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια».

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών απευθύνει έκκληση «για έγκαιρη ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία».

Όσοι είχαν ανανεώσει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος τους κατά το 2012 αλλά δεν προτίθενται να την ανανεώσουν για το 2013 θα πρέπει είτε να προσκομίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων οχημάτων είτε να υποβάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΤΟΜ 12.

Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να ανανεώνονται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy, σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, σε εμπορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στα Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Πηγή ΚΥΠΕ