Συμφωνία κλειδί για το θέμα μετανάστευσης


 Διαβάστε επίσης, “OXI είπε η ΑΗΚ – Πάμε σε στάση πληρωμών Διαβάστε ακόμα, Στάση πληρωμών και αντιδράσεις “.


 Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι η Συμφωνία προνοεί για τη δημιουργία Γραφείου του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Κύπρο, το οποίο θα εφαρμόζει και θα υλοποιεί προγράμματα σχετικά με τη μετανάστευση, όπως παροχή βοήθειας στην αύξηση των δυνατοτήτων (capacity building), συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα όπως μετανάστευση και υγεία, διεθνές μεταναστευτικό δίκαιο, πάταξη της εμπορίας προσώπων, επιστροφές, βοήθεια σε εσωτερικά αλλά και εξωτερικά εκτοπισθέντα άτομα, κ.ά.

Η προώθηση και η υπογραφή της Συμφωνίας έγινε στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου Εσωτερικών για αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης για τη  μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεών της και ταυτόχρονα για τη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να παρουσιάζονται, καταλήγει η ανακοίνωση.