Τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών επί Κυπριακής Προεδρίας στις Βρυξέλλες


Δείτε ακόμη : “Σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ για την φορολογία στα ακίνητα”  και “Χριστόφιας: Πολιτιστικά αντικείμενα εξήχθησαν από τα κατεχόμενα”.


Κατά την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου, η οποία συνήλθε υπό την προεδρία του Υπουργού Συγκοινωνιών και Εργων, Ευθύμιου Φλουρέντζου, οι Υπουργοί υπογράμμισαν την στήριξη και την συνεχή δέσμευση τους προς ένα αειφόρο και πιο αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών στην ΕΕ, μέσω της προώθησης σημαντικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί υιοθέτησαν γενική προσέγγιση επί της νομοθετικής πρότασης για αναθεώρηση των κοινών κανόνων για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους.

Σύμφωνα με τον κ. Φλουρέντζου, η νομοθετική αυτή πρόταση ενισχύει την προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών ρύπων στο τομέα των οδικών μεταφορών.

Επίσης, σημείωσαν την σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας σε θέματα που άπτονται των υποδομών των ευρωπαϊκών δικτύων, των δορυφορικών συστημάτων ραδιοπλοήγησης καθώς και του τομέα των αερομεταφορών.

Το Συμβούλιο σημείωσε επίσης τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί επί της νομοθετικής πρότασης που στοχεύει στη δημιουργία και την λειτουργία Ευρωπαϊκών Συστημάτων Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (Galileo και EGNOS) στη βάση ενός νέου πλαισίου χρηματοδότησης και διακυβέρνησης.

Ο κ. Φλουρέντζου, αναφερόμενος στο Galileo και το EGNOS, είπε ότι αυτά τα συστήματα αναμένεται να συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, στη δημιουργία ανάπτυξης και στη προώθηση της καινοτομίας σε ιδιαίτερα σημαντικούς τομείς.

Στο τομέα των αερομεταφορών, οι Υπουργοί τόνισαν την ανάγκη για συντονισμένη δράση στην προσπάθεια μετεξέλιξης του τομέα των αερομεταφορών σε διεθνές επίπεδο, με την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής «Εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της ΕΕ – Αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Επίτροπος Μεταφορών, Σίμ Κάλας συνεχάρη την Κυπριακή Προεδρία για τα «άριστα προετοιμασμένα Συμπεράσματα Συμβουλίου», τα οποία, όπως τόνισε, συνιστούν «στέρεα βάση για να ενισχύσουμε τις αεροπορικές σχέσεις μας με σημαντικούς διεθνείς εταίρους». 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ