Το μνημόνιο διαλύει τη στεγαστική πολιτική

 Σε απόλυτους αριθμούς θα υπάρξει μείωση 40% στις δαπάνες για τη στεγαστική πολιτική προσφύγων και μη (συγκεκριμένα περικοπές €42 εκ. για πρόσφυγες και €13εκ για μη πρόσφυγες). 


Διαβάστε επίσης για την πολιτική μάχη που δίδεται για την βιωσιμότητα του χρέους. Διαβάστε ακόμα για την υποστήριξη του Όλι Ρεν στην Κύπρο.


Οι δαπάνες του προϋπολογισμού για τη στεγαστική πολιτική σε πρόσφυγες και παθόντες για το 2013 περιορίζεται στα 71,2 εκ. ευρώ  (-37% σε σχέση με το 2012 και -50% σε σχέση με το 2010).

Μεταξύ των περικοπών, περιλαμβάνονται: 

1.€14 εκ. από την επιχορήγηση αγοράς διαμερισμάτων και οικιών για εκτοπισθέντες. 

2.€7,5 εκ. από σχέδια αυτοστεγάσεων και υποδομών 

3.€7,5 εκ. από τη επιχορήγηση αυτοστέγασης που δίνεται για ιδιόκτητα οικόπεδα 

4.€5 εκ. μέσω της ανέγερσης οικοδομικών έργων και 3,4 εκ. από τη συντήρηση κατοικιών των προσφύγων.

 

Άλλα 13 εκ. εξοικονομούνται από τις δαπάνες για τη στεγαστική πολιτική των μη προσφύγων:

1.€8,4 εκ. ευρώ αφορούν την μείωση των στεγαστικών δανείων 

2.€4 εκ. εξοικονομούνται μέσω τα επιχορήγησης των στεγαστικών δανείων.

Οι εξοικονομήσεις αυτές θα επέλθουν από επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων σε κάποιες από αυτές τις χορηγίες, που θα αντικαθιστούν υφιστάμενα κριτήρια ενώ θα αναθεωρηθεί το ύψος των παροχών σε κάποιες περιπτώσεις με αποτέλεσμα ο αριθμός των δικαιούχων θα μειωθεί.