Βουλή: Ψηφίστηκαν οι νόμοι για αφυπηρετήσεις και συνταξιοδοτικά

Τα νέα δεδομένα ψηφίστηκαν μέσα σε έντονες αντιπαραθέσεις και μεγάλο προβληματισμό από μεγάλη μερίδα Βουλευτών, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατόπιν μακράς συζήτησης.


Διαβάστε επίσης τις εξελίξεις στους προϋπολογισμούς των ημικρατικών και  την τοποθέτηση του Βάσου Σιαρλή για το ΔΝΤ 


Υπέρ της ψήφισης του πρώτου νόμου τάχθηκαν 43 Βουλευτές (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΚΣ ΕΔΕΚ και Βουλευτής Αμμοχώστου Ζαχαρίας Κουλίας), ουδείς καταψήφισε, ενώ το Κίνημα Οικολόγων- Περιβαλλοντιστών τήρησε αποχή.

Στην ψηφοφορία για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού, υπήρξαν 40 ψήφοι υπέρ (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ), 3 Βουλευτές ψήφισαν εναντίον (Ανδρέας Μιχαηλίδης, Ευθύμιος Δίπλαρος και Ζαχαρίας Κουλίας), ενώ ο Βουλευτής Γιώργος Περδίκης, των Οικολόγων, τήρησε αποχή.

Με τους νόμους αυτούς (λαμβανομένου υπ` όψη και του νομοσχεδίου περί εταιρειών, το οποίο συζητήθηκε σήμερα επί μακρόν, ωστόσο η ψήφισή του αναβλήθηκε για τις 17 Ιανουαρίου 2013) συμπληρώνεται η δέσμη των νομοθετικών ρυθμίσεων που κατέθεσε η Κυβέρνηση και οι οποίες έχουν ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο της υιοθέτησης των δημοσιονομικών μέτρων εξυγίανσης που εμπίπτουν στην καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα συνταξιοδοτικά  ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με νέα νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και θα εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Με το νόμο για το συνταξιοδοτικό του στρατιωτικού προσωπικού, θεσπίζεται νέα νομοθεσία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 και αφορά την αφυπηρέτηση και τις συντάξεις των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, έτσι ώστε οι ρυθμίσεις αυτές να συνάδουν με τις ανάλογες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν για όλους τους κρατικούς υπαλλήλους, ως απόρροια των δεσμεύσεων που απορρέουν από την καταρχήν συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και της Τρόικας.

Για υλοποίηση των προνοιών αυτών, προτείνεται μεταξύ άλλων κατάργηση σχετικών κανονιστικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε κανονιστικές διοικητικές πράξεις και αφορούν τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και γυναίκες υπαξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας.

Ιδιαιτέρως μακρά υπήρξε σήμερα η συζήτηση του νόμου για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού της Δημοκρατίας, για το οποίο αρχικώς ζητήθηκε αναβολή από τον Βουλευτή του ΚΣ ΕΔΕΚ, Γιώργο Βαρνάβα, αίτημα που απορρίφθηκε με 12 Βουλευτές να τάσσονται υπέρ, ενώ 29 Βουλευτές ήσαν εναντίον της αναβολής.

Ο κ. Βαρνάβα επικαλέσθηκε σωρεία προβλημάτων που δημιουργεί στο στράτευμα η αδυναμία προαγωγών και ο συνωστισμός αξιωματικών που παρατηρείται στο σχετικό κατάλογο, ενώ τόσο αυτός όσο και πολλοί άλλοι Βουλευτές επέκριναν τους αρμοδίους της Κυβέρνησης, που καθυστερούν εδώ και χρόνια, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις των, να καταθέσουν στη Βουλή σχέδια κανονισμών που θα επέλυαν όλα αυτά τα προβλήματα με τις αφυπηρετήσεις και τις προαγωγές σε θέσεις που θα κενούνται.

Κατόπιν αιτήματος της Ολομέλειας, ο Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου δήλωσε ότι θα στείλει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Άμυνας και στην Προεδρία, ζητώντας όπως κατατεθούν οι σχετικοί κανονισμοί στη Βουλή αμέσως μετά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Πριν την ψηφοφορία, αναφέρθηκε στην Ολομέλεια ότι το Υπουργείο Άμυνας, αφού μελέτησε εκ νέου το κείμενο του νομοσχεδίου και λαμβάνοντας υπόψη σχετικές παρατηρήσεις με τα προβλήματα στο στράτευμα, διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο, έτσι ώστε, να είναι δυνατό για κάθε μέλος του στρατού, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της στρατιωτικής υπηρεσίας, να αφυπηρετεί πριν την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δυνάμει απόφασης που θα λαμβάνουν τα αρμόδια όργανα και με βάση κριτήρια, όπως αυτά θα καθορισθούν στους νομοθετικούς κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και το νομοθετικό σώμα γενικότερα δήλωσαν ότι, εκ των πραγμάτων και λόγω της επικείμενης συζήτησης του αιτήματος της χώρας για ένταξη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης στο επίπεδο του Γιούρογκρουπ, καθώς και της συναφούς έκκλησης του Υπουργού Οικονομικών όπως τα θέματα αυτά τύχουν άμεσου χειρισμού και ολοκληρωθούν από τη Βουλή μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία, δεν είχαν στη διάθεσή τους τον αναγκαίο και επιθυμητό χρόνο για τη σε βάθος εξέταση των νομοθετημάτων αυτών.

Για τους ίδιους λόγους, η Επιτροπή Οικονομικών δήλωσε ότι θεωρεί πως, υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν είχε στη διάθεσή της τον απαιτούμενο χρόνο, για να πραγματοποιήσει εξαντλητικό κοινωνικό διάλογο στον απαιτούμενο βαθμό, όπως είθισται.

Παρ’ όλα αυτά, η Επιτροπή, κατανοώντας την κρισιμότητα της κατάστασης που διέρχεται ο τόπος, θεώρησε ότι πρέπει να ανταποκριθεί στην έκκληση της εκτελεστικής εξουσίας, για αυτό και έχει υιοθετήσει ταχύτερη διαδικασία από τη συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θεωρώντας ότι κατά τη δεδομένη στιγμή προέχει η άμεση λήψη των προτεινόμενων μέτρων.

Η Επιτροπή Οικονομικών εξέφρασε ωστόσο την πρόθεση να μελετήσει την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και, αν διαπιστωθούν αδυναμίες, κενά, λάθη, παραλείψεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις κατά την εφαρμογή της στην πράξη, τότε θα επανέλθει και θα επανεξετάσει το ζήτημα υπό καλύτερες συνθήκες από απόψεως χρονικών περιορισμών.

Ο νέος νόμος για τα συνταξιοδοτικά  ωφελήματα των κρατικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προέβλεπε, μεταξύ άλλων, όπως αρχικώς είχε κατατεθεί στη Βουλή, κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει ο υπάλληλος για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Προέβλεπε, επίσης, αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων στις περιπτώσεις οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης ή παραίτησης για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, ενώ σε ό,τι αφορά υπηρεσία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2012 θα ισχύουν άλλες ρυθμίσεις.

Συμφώνως των ρυθμίσεων αυτών, υπάλληλος, ο οποίος με βάση τον οικείο νόμο ή κανονισμούς θεμελίωσε ή θεμελιώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 δικαίωμα σε σύνταξη και εφάπαξ ποσό, λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας των 45 ή 48 ετών και αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Υπάλληλος, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 45 χρόνων, αλλά δε συμπληρώνει την ηλικία αυτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το 60ό έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Επίσης, υπάλληλος, ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε συνταξιοδοτικά ωφελήματα με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 48 χρόνων, αλλά δεν συμπληρώνει την ηλικία αυτή μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 και ο οποίος αφυπηρετεί πριν τη συμπλήρωση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, υπόκειται σε αναλογιστική μείωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων που έχει διασφαλίσει για την υπηρεσία του μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά ποσό που υπολογίζεται με βάση το 63 έτος ως ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Ο νέος νόμος προβλέπει και τη μη φορολόγηση του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία που κερδήθηκε ή θα κερδηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Η φορολόγηση του εφάπαξ ποσού, που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της φορολογίας του εισοδήματος νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Ο νέος νόμος προβλέπει επιλογή για καταβολή του εφάπαξ ποσού που διασφαλίζεται για υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, είτε στο σύνολό του, είτε με μετατροπή αυτού σε σταθερό μηνιαίο ποσό, είτε με καταβολή μέρους αυτού και μετατροπή του υπόλοιπου σε σταθερό μηνιαίο ποσό.

Ο υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων του υπαλλήλου για την υπηρεσία του από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά θα γίνεται με βάση το μέσο όρο των ακαθάριστων συντάξιμων απολαβών του συνόλου των μηνών συντάξιμης υπηρεσίας του από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησής του.

Στο νόμο υπάρχουν και πρόνοιες για επέκταση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (6 μήνες το χρόνο) για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα μέλη της Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, τα μέλη της Αστυνομίας και τα μέλη του κυπριακού στρατού.

Με την ψήφιση του νέου νόμου, προβλέπεται και η ένταξη των υπαλλήλων που διορίσθηκαν ή θα διορίζονται σε μόνιμη θέση κατά ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό.

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν και για τη μη επιστροφή των περιοδικών εισφορών που καταβάλλει ο υπάλληλος στο Ταμείο Χήρων και Ορφανών στις περιπτώσεις όπου αφυπηρετεί ή παραιτείται και κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησής του δεν είναι νυμφευμένος ή διαζευγμένος ή ο σύζυγος έχει αποθάνει.

Ο νόμος προβλέπει και την κατάργηση της πρόνοιας, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση νυμφευμένου κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης συνταξιούχου ο οποίος λόγω θανάτου του συζύγου νυμφεύθηκε εκ νέου, ο τελευταίος σύζυγος καθίσταται δικαιούχος σε σύνταξη χήρας σε περίπτωση θανάτου του.

Με τον άλλο νόμο για το συνταξιοδοτικό των μελών του στρατού, επεκτείνεται το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης κατά δύο ηλικίες (έξι μήνες ετησίως), εκτός όσων ευρίσκονται σε προ- αφυπηρετική άδεια.

Ο νέος αυτός νόμος προβλέπει την κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην ισχύουσα περί Στρατού της Δημοκρατίας νομοθεσία, οι οποίες προβλέπουν αναγνώριση χρόνου πλασματικής υπηρεσίας και προαγωγής κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μελών του στρατού, που αφυπηρετούν λόγω συμπλήρωσης της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, εκτός όσων βρίσκονται σε προ- αφυπηρετική άδεια.

Υπάρχει επίσης πρόνοια για αναλογιστική μείωση των συντάξεων των μελών του στρατού, με αντίστοιχο ή και ανάλογο τρόπο με αυτόν που έγινε η αναλογιστική μείωση για τους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ