Αναστασιάδης: 1500 θέσεις εργασίας μέχρι το 2014

 

Η ανακοίνωση αναφέρει

Πάνω απ` όλα οι νέοι άνθρωποι ζητούν δουλειές. Όμως δουλειές χωρίς επενδύσεις δεν θα υπάρξουν. Αυτή είναι μια απλή αλήθεια. Πρέπει συνεπώς να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας. Να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, κυπριακές και ξένες. Έτσι θα κινηθεί η αγορά. Έτσι θα κτυπήσουμε την ανεργία και θα δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας. Η αποφασιστική αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος της ανεργίας, ειδικότερα μεταξύ των νεότερων ηλικιών 18-35, όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά, είναι η πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής του Νίκου Αναστασιάδη. Και σε αυτή θα αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις.

Ο Νίκος Αναστασιάδης καταθέτει ένα συγκεκριμένο «Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων» που στοχεύει:

1. σε τομείς της οικονομίας που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας

2. σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με θετική επίδραση στο ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Οικονομικές μελέτες δείχνουν ότι 1% αύξηση του ΑΕΠ δημιουργεί 0,54% αύξηση στην απασχόληση και ότι αν πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3,4% είναι εφικτό να φέρουμε το δείκτη ανεργίας κάτω από το 5% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

3. στη διάθεση ποσοστού της τάξης του 1% του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού, που αναλογεί σε 75 εκ. ευρώ, αποκλειστικά για θέματα νεολαίας και κυρίως για ενθάρρυνση και στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

Άμεση προτεραιότητα για το υπόλοιπο του 2013 και το 2014 είναι η συγκράτηση της καλπάζουσας ανεργίας και η σταδιακή και στοχευμένη δημιουργία 1.500 νέων θέσεων εργασίας, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς.

Τομέας Κατασκευών

• Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των απαραίτητων έργων υποδομής για το φυσικό αέριο και η έναρξη κατασκευής της μαρίνας και λιμανιού Λάρνακας καθώς και της μαρίνας Αγίας Νάπας, εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μέχρι 500 νέων θέσεων εργασίας στην περίοδο μέχρι το τέλος του 2014. Η συνολική ανάπτυξη των υποδομών για το φυσικό αέριο μπορεί να δημιουργήσει μεσοπρόθεσμα πέραν των 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

• Η προώθηση δημιουργίας καζίνο και η ενθάρρυνση της έναρξης κατασκευής των αδειοδοτημένων γηπέδων γκολφ, θεματικών πάρκων και άλλων συναφών υποδομών, πέραν του εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει μέχρι και 500 νέες θέσεις εργασίας την ίδια περίοδο. Η μεσοπρόθεσμη λειτουργία των καζίνο θα δημιουργήσει επιπρόσθετες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε πολλούς κλάδους της κυπριακής οικονομίας.

Σημειώνουμε την πολιτική δέσμευση του Νίκου Αναστασιάδη για εγκαθίδρυση ειδικής ρήτρας στα συμβόλαια κάθε ξένης επένδυσης στην Κύπρο, ότι στο εργατικό προσωπικό που θα προσληφθεί θα δίνεται προτεραιότητα σε Κύπριους πολίτες.

Τουριστικός Τομέας

• Στον τουριστικό τομέα, θα επιδιωχθεί κατά προτεραιότητα η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σταδιακά κατά ενάμισι μήνα το έτος, γεγονός που θα περιορίσει την εποχιακή ανεργία, η οποία – μέσω του ανεργιακού επιδόματος – αυξάνει τις κρατικές δαπάνες. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της παροχής κινήτρων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία για να διατηρεί τις θέσεις εργασίας κατά τους χειμερινούς μήνες, παρά να υποχρεούται στην πληρωμή ανεργιακού επιδόματος.

Τομέας Επαγγελματικών Υπηρεσιών

Πρόκειται για τον τομέα με τη μεγαλύτερη αύξηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Κύπρο την τελευταία 10ετία. Εκτιμάται ότι:

• μέσω της στοχευμένης βελτίωσης των επιδόσεων της Κύπρου στους διεθνείς δείκτες αξιολόγησης επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ανταγωνιστικότητας, οικονομικής ελευθερίας και διαφάνειας

• μέσω της αποφυγής επιβολής νέων φορολογιών και της μεταρρύθμισης του φορολογικού μας συστήματος ώστε να παραμείνει η Κύπρος ένα ελκυστικό και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κέντρο και

• μέσω της παραχώρησης φορολογικών και άλλων κινήτρων για τη δημιουργία υποδομών στους ζωτικούς τομείς της έρευνας και καινοτομίας και την υλοποίηση του Τεχνολογικού Πάρκου για την προσέλκυση επενδύσεων τεχνολογικής αιχμής

μπορούν να δημιουργηθούν μεταξύ 400-500 νέων θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 2014.

Τομέας Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων

Πρόκειται για τον τομέα με τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τη δεκαετία 2001-2011, ο οποίος έχει άμεση συνάρτηση με τον τομέα Επαγγελματικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα εκτιμάται ότι, οι ενέργειες και τα κίνητρα που θα παραχωρηθούν στον Τομέα Επαγγελματικών Υπηρεσιών θα συμβάλλουν μεν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά σε πιο αργούς ρυθμούς. Στον αντίποδα, ωστόσο, συνυπολογίζεται η θετική επίδραση που θα έχει στον τομέα η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ.

Εκτιμάται ότι μέχρι το 2014 στον Τομέα Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων θα δημιουργηθούν 100-150 νέες θέσεις εργασίας.

Οι Τομείς Επαγγελματικών Υπηρεσιών και Χρηματοπιστωτικών και Ασφαλιστικών Δραστηριοτήτων αποτελούν του κύριους τομείς απορρόφησης των ανέργων νέων επιστημόνων και στρατηγικές επιλογές για την οικονομική κατεύθυνση της χώρας.

Ο Νίκος Αναστασιάδης, με την εκλογή του, θα θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της οικονομίας, την στήριξη των νέων και την αποφασιστική αντιμετώπιση της ανεργίας.