Στο 1996 επέστρεψαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων

Η κρίση στην αυτοκινητοβιομηχανία συμπλήρωσε ήδη μια τριετία με τις πτώσεις στις πωλήσεις από το 2008 να έχουν πάρει την κάτω βόλτα. Πιο αναλυτικά από το 2008 ως σήμερα σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία πωλήθηκαν:

  • 2008: 49.100 
  • 2009: 36.252
  • 2010: 31.423
  • 2011: 26.409
  • 2012: 19.443

Η μείωση είναι κατακόρυφη τόσο στα καινούργια όσο και στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Οι εγγραφές των καινούριων έπεσαν στα 10.123 από 13.480 το 2011 ο μικρότερος αριθμός από το 2003. Οι εγγραφές μεταχειρισμένων υποχώρησαν στα 9.320 έναντι 12.929 το 2011 πέφτοντας στο χαμηλότερο σημείο από το 1995.