Ποιος πιστεύετε ότι βγήκε “νικητής” στο 2ο debate;