Πάνω από 41.000 οι εγγεγραμένοι άνεργοι στην Κύπρο

 Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2012 αυξήθηκε στα 40.184 πρόσωπα σε σύγκριση με 39.116 τον προηγούμενο μήνα. 


Διαβάστε επίσης τι θα πράξουν οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων 


Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2011 σημειώθηκε αύξηση 8.730 προσώπων ή 26,5% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (αύξηση 1.960 ανέργων), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 1.506), των κατασκευών (αύξηση 1.440), της μεταποίησης (αύξηση 755), της δημόσιας διοίκησης (αύξηση 519), καθώς επίσης και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπου σημειώθηκε αύξηση 674 ανέργων.

Ο μέσος όρος των εγγεγραμμένων ανέργων για ολόκληρο το 2012 ανήλθε σε 36.362 πρόσωπα σε σύγκριση με 28.276 για το 2011 σημειώνοντας αύξηση 28,6%.