Αυξήθηκαν οι καταθέσεις και μειώθηκαν τα δάνεια τον Νοέμβριο


Διαβάστε επίσης, “Διάταγμα 7ημερης κράτησης για το ζεύγος Ιρανών” και Βόμβα Μέρκελ: Η Κύπρος είναι μακριά από το μνημόνιο – Ζητά Ιδιωτικοποιήσεις


Φθάνοντας στα 69,94 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μείωση 0,5% ή 366 εκ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις από 70,30 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, συνεχίζοντας να παρουσιάζουν μια σταθεροποίηση από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Κύπρος έκανε αίτηση στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για οικονομική στήριξη.

Οι καταθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2012 είχαν ανέλθει στα 70,69 δισ. ευρώ και τον Αύγουστο στα 70,66 δισ. ευρώ.

Εξάλλου, τα δάνεια που παραχώρησαν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αυξήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 κατά 4,3% (2,89 δισ. ευρώ), φθάνοντας στα 71,52 δισ. ευρώ, από 68,62 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα (Οκτώβριο 2012), οι χορηγήσεις αυξήθηκαν μόλις 0,15% ή 105 εκ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού ανήλθαν στα 43,15 δισ. ευρώ, από 43,13 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2011 και 43,48 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012. Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα αυξήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 στα 20,96 δισ. ευρώ, από 20,50 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 20,83 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Οι καταθέσεις κατοίκων των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωζώνης αυξήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 στα 5,81 δισ. ευρώ, από 5,41 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011, ενώ μειώθηκαν κατά 169 εκ. ευρώ σε σύγκριση με 5,98 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ανήλθαν το Νοέμβριο του 2012 στα 35,73 δισ. ευρώ, από 34,86 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και από 35,93 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.  

Αναφορικά με τις χορηγήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε κατοίκους Κύπρου, αυτές αυξήθηκαν το Νοέμβριο του 2012 στα 53,11 δισ. ευρώ, από 51,98 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 52,84 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις σε κατοίκους τρίτων χωρών διαμορφώθηκαν στα 13,64 δισ. ευρώ, από 13,47 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 13,74 δισ. ευρώ.

Τα δάνεια σε κατοίκους των υπολοίπων κρατών μελών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκαν στα 4,76 δισ. ευρώ, από 3,16 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και από 4,82 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Επιπλέον, τα καταναλωτικά δάνεια προς νοικοκυριά διαμορφώθηκαν το Νοέμβριο του 2012 στα 3,43 δισ. ευρώ, από 3,44 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 3,46 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012. Τα οικιστικά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 14,63 δισ. ευρώ, από 14,82 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 14,68 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012. Τα λοιπά δάνεια διαμορφώθηκαν στα 8,31 δισ. ευρώ, από 8,09 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2011 και 8,32 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ