Δεν γλιτώνουμε την αύξηση στο γάλα


Διαβάστε επίσης, “Aναθεώρηση με αυξήσεις για τέλη πολεοδομικών αδειών” και Σιαρλή: “Δύσκολο να αμφισβητηθούν οι διαδικασίες κατά του ξεπλύματος”.


Αναφέροντας ότι οι παστεριωτές φρέσκου γάλακτος κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια να ενσωματώσουν μέρος του κόστους καθώς μόνο το 1 σεντ από τα 9 σεντς της αύξησης οφείλονται σε επιβάρυνση από τη γαλακτοβιομηχανία, λόγω των αυξημένων εξόδων όπως το ρεύμα, το πετρέλαιο, τα υλικά συσκευασίας κ.λπ, ο Σύνδεσμος υποδεικνύει ότι τα υπόλοιπα 8 σεντς προκύπτουν από την αύξηση που επέβαλε ο ΠΟΑ.

 

Παραθέτει δε σχετικό πίνακα σε σχέση με το κτίσιμο της αύξησης τιμής φρέσκου γάλακτος:

ΠΟΑ – Αύξηση τιμής νωπού γάλακτος λόγω αύξησης ζωοτροφών  4 σεντ

ΠΟΑ – Αύξηση τιμής νωπού γάλακτος λόγω συμβολαίου  1.8 σεντ

Aναπροσαρμογή τιμής λόγω λιποπεριεκτικότητας και πρωτεϊνών 1 σεντ

Σύνολο εκπτώσεων πελατών  πάνω στις αυξήσεις  του ΠΟΑ 1.36 σεντ

Αύξηση γαλακτοβιομηχανίας για κάλυψη εξόδων (ΑΗΚ, πετρέλαιο, συσκευασίες) 0.84 σεντ

Σύνολο: 9 σεντ

 

Πηγή ΚΥΠΕ