Διασφάλιση της βιωσιμότητας του Σπιτιού της Συνεργασίας


Διαβάστε επίσης για την διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στην Λάρνακα. Διαβάστε ακόμα “Πυρκαγιά σε σχολείο στην Λεμεσό


Στη διασφάλιση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του Σπιτιού της Συνεργασίας στοχεύει το συμβόλαιο για τη χρηματοδότηση του έργου «Σπίτι της Συνεργασίας», το οποίο θα υλοποιηθεί με κονδύλια από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας 2009-2014.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση το έργο αναμένεται να βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας στον τομέα της διδασκαλίας της ιστορίας και της μάθησης, με διάφορες δραστηριότητες που βοηθούν στην ενίσχυση του διαλόγου και της κριτικής σκέψης καθώς επίσης να συνεισφέρει στη γεφύρωση των σχέσεων της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Προστίθεται ότι το έργο έχει επίσης ως στόχο να διευκολύνει τις δραστηριότητες και άλλων Μη Κυβερνητικών Οργανισμών στην Κύπρο, προσφέροντας ευκαιρίες για να αναπτύξουν δραστηριότητες στο Σπίτι της Συνεργασίας οι οποίες σχετίζονται με τη συνολική αποστολή και το όραμα του Σπιτιού, καθώς και του έργου γενικότερα.

Προβλέπεται ακόμα ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ του Ομίλου και εκπαιδευτικών σε θέματα Ιστορίας  από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μέσω των δραστηριοτήτων που οργανώνονται σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τα μέλη του Ομίλου και του Σπιτιού της Συνεργασίας θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα στο Σπίτι της Λογοτεχνίας στο Όσλο, το οποίο, όπως αναφέρεται, μπορεί να προσφέρει νέες ιδέες για επιπρόσθετες δραστηριότητες στο Σπίτι της Συνεργασίας καθώς και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ το Γραφείο Προγραμματισμού θα διαχειρίζεται το Πρόγραμμα στα πλαίσια του οποίου εμπίπτει το Έργο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η χρηματοδότηση που θα παρασχεθεί στην Κύπρο για την υλοποίηση του έργου έχει καθοριστεί με βάση τις σχετικές πρόνοιες του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τη Νορβηγία  τον Δεκέμβριο του 2011, καθώς και της Συμφωνίας Προγράμματος που υπογράφηκε μεταξύ των δύο μερών στις 5 Δεκεμβρίου 2012 και ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €731.970.

Ποσό ύψους €591.000, που αποτελεί το 80.74% του συνολικού προϋπολογισμού, θα παρασχεθεί από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό της Νορβηγίας, ενώ ποσό ύψους €140.970, που αποτελεί το 19.26% του συνολικού προϋπολογισμού, θα διατεθεί από τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας.

Το Συμβόλαιο υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού Γιώργο Γεωργίου, εκ μέρους του Διαχειριστή Προγράμματος, και από τον δρα Κυριάκο Παχουλίδη, Πρόεδρο του Ομίλου Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης, την περασμένη Παρασκευή.

 

Πηγή : ΚΥΠΕ