Διοικητής Κ.Τ.: Για όλα φταίνε οι τράπεζες… (vids 24h)


Διαβάστε επίσης: Ορφανίδης: “Ο Χριστόφιας μας οδήγησε στο μνημόνιο” και Παπαδόπουλος: “Σιγή ιχθύος Δημητριάδη για τις βολές Ορφανίδη”


Ο Διοικητής της Κ.Τ. τόνισε για την ΚΤΚ: Τα λάθη της Λαϊκής και της Τράπεζας Κύπρου

Ο κ. Ορφανίδης είπε ότι «στις αρχές του 2012 είχε δημιουργηθεί λανθασμένη, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, εντύπωση ότι οι δύο μεγάλες κυπριακές τράπεζες είχαν τη δυνατότητα να εξεύρουν ιδιωτικά κεφάλαια για την ανακεφαλαιοποίηση τους ή να πωλήσουν με κέρδος μέρος των περιουσιακών τους στοιχείων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012».  

Ανέφερε για την Λαϊκή:

 

Ενώ για την Τράπεζα Κύπρου, είπε:

 

Ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε ότι οι παραπάνω κινήσεις των τραπεζών σε συνδυασμό με την αδυναμία του κράτους να προσφέρει από μόνο του οικονομική στήριξη στις τράπεζες, υποχρέωσαν την Κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση για οικονομική στήριξη στον Μηχανισμό Στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί τα τέλη Ιουνίου του 2012.  Για την συμφωνία του μνημονίου πρόσθεσε ακόμη  ότι “η ΚΤΚ συνέβαλε θετικά στην καταρχήν συμφωνία με την Τρόικα, μεταξύ άλλων, πετυχαίνοντας, μετά από επίπονη διαπραγμάτευση, την καταρχήν συμφωνία για το τραπεζικό σύστημα.  Επίσης, να προσθέσω ότι οι παραινέσεις οι οποίες έγιναν από την ΚΤΚ προς τις πολιτικές πλευρές, περιλαμβανομένης και της Κυβέρνησης, ήταν ουσιαστικές και εποικοδομητικές και συνέβαλαν στο να αποφύγουμε καταστροφικά σενάρια για την κυπριακή οικονομία”.

Περιμένουμε την Pimco στις 15 Ιανουαρίου

Ο Διοικητής της Κ.Τ. είπε ότι “είναι σε διαδικασία η διεξαγωγή ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου από την εταιρεία Pimco για τον καθορισμό του ποσού ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ο έλεγχος συντονίζεται και επιβλέπεται από Συντονιστική Επιτροπή (Steering Committee), η οποία απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κυπριακών Αρχών και των διεθνών οργανισμών που εμπλέκονται στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών”.

Το μνημόνιο είναι σκληρό αλλά θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα

“Αναγνωρίζουμε”, είπε ο κ. Δημητριάδης ότι “τα δημοσιονομικά μέτρα τα οποία επιβάλλεται να ληφθούν για το Μνημόνιο είναι επώδυνα για όλους μας.  Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι θα υπάρξουν δυσκολίες για όλο τον κυπριακό πληθυσμό. Παρά τα οδυνηρά μέτρα, όμως, το Μνημόνιο, σε γενικές γραμμές, θέτει τις βάσεις για την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας.  Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πολύ σημαντικά μέτρα εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα που θα οδηγήσουν σε ένα πιο υγιές, ανταγωνιστικό και ανθεκτικό τραπεζικό σύστημα που θα μπορεί να στηρίζει την υγιή ιδιωτική πρωτοβουλία και τη βιώσιμη ανάπτυξη”.

Περιμέναμε τις αντιδράσεις για τις αλλαγές στις τράπεζες

Ο κ. Δημητριάδης πρόσθεσε ότι “οι μεταρρυθμίσεις είναι πρωτόγνωρες για το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και ήταν αναμενόμενο ότι θα προκαλούσαν αντιδράσεις. Για παράδειγμα, πολλά λέχθηκαν για την αλλαγή στον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων.  Μια αλλαγή, η οποία ενισχύει τη διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα, συνάδει με τα διεθνή πρότυπα και δημιουργεί κίνητρα στις τράπεζες για να αξιολογούν καλύτερα τις αιτήσεις για χρηματοδότηση. Η διατήρηση αυστηρότερων κριτηρίων ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, θα ενισχύσει την αξιοπιστία των επενδυτών προς το τραπεζικό σύστημα του οποίου οι λογαριασμοί θα αποτυπώνουν καλύτερα την πραγματική κατάσταση της τράπεζας. Όπως πολλές φορές εξηγήσαμε, εκείνα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις δεν περιλαμβάνονται στις επισφάλειες των πιστωτικών ιδρυμάτων και, ως εκ τούτου, δεν επαυξάνουν τις κεφαλαιακές ανάγκες του τραπεζικού συστήματος”.

Ο εποπτικός ρόλος και οι ευθύνες της Κ.Τ

Σε ότι αφορά τον εποπτικό της ρόλο, ευθύνη της ΚΤΚ είναι να διασφαλίζει ότι οι Επιτροπές Διαχείρισης Κινδύνου, Ελέγχου και Αμοιβών των εμπορικών τραπεζών λειτουργούν αποτελεσματικά και ότι οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου ακολουθούνται. Με την ευκαιρία αναφέρω ότι, επαναφέραμε την πρακτική, η οποία είχε τεθεί σε εθελοντική βάση τα τελευταία πέντε χρόνια, των ετήσιων τριμερών συναντήσεων μεταξύ της ΚΤΚ, της εποπτευόμενης τράπεζας και των εσωτερικών ελεγκτών της. Η πιο πάνω πρακτική, συμβάλλει τα μέγιστα στην έγκαιρη αλληλοενημέρωση και χάραξη της ενδεδειγμένης προληπτικής και εποπτικής διαδικασίας που αρμόζει σε κάθε εποπτευόμενη τράπεζα.

Η κύρια ευθύνη του Διοικητή, όπως και του Δ.Σ. της ΚΤΚ, έχει να κάνει με την αποτελεσματική εποπτεία και αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, με την ικανοποιητική και κατάλληλη στελέχωση του Τμήματος της Εποπτείας των Τραπεζών, όπως και του Τμήματος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας. Πρέπει να πω ότι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι τα δύο Τμήματα ήταν – και παραμένουν ακόμη και σήμερα – υποστελεχωμένα.  Κατά την τελευταία πενταετία, τα στοιχεία ενεργητικού του τραπεζικού μας συστήματος αυξήθηκαν κατά περίπου 50% ενώ το συνολικό προσωπικό των δύο αυτών τμημάτων της Τράπεζας παράμεινε περίπου σταθερό. 

Δεν είναι, φυσικά, σίγουρο ότι αν η ΚΤΚ είχε περισσότερα στελέχη στα Τμήματα αυτά θα αποφεύγαμε την κρίση.  Αλλά, σίγουρα, θα ήταν περίεργο αν δεν βοηθούσε. 

Το 2013 θα είναι γεμάτο προκλήσεις

Στόχος μας είναι ένα τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα στηρίζεται σε γερά θεμέλια που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και συνετή διαχείριση κινδύνων σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα του και θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι ο τραπεζικός τομέας γυρίζει σελίδα. Η ΚΤΚ κοιτάζει μπροστά και αισιοδοξεί για το μέλλον παράλληλα, όμως, φροντίζει στο να εντοπισθούν τα λάθη του παρελθόντος ούτως ώστε αυτά να μην επαναληφθούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και ο διορισμός Ανεξάρτητης Επιτροπής για το Μέλλον του Τραπεζικού Τομέα που αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες με κύρος και διεθνή εμβέλεια. Η Επιτροπή αυτή αναμένεται να υποβάλει στην ΚΤΚ συγκεκριμένες και πρακτικές συστάσεις όσον αφορά το μέγεθος και τη διάρθρωση του τομέα, την ενίσχυση της προληπτικής ρύθμισης και εποπτείας, καθώς και την προώθηση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.