Δημοσκόπηση του Επιτελείου Μαλά δίδει 43% στον Αναστασιάδη


Διαβάστε επίσης: Δημοσκόπηση ΡΙΚ-Θρίλερ το θέμα εκλογών 2 γύρων (vids) και… Δημοσκόπηση του Επιτελείου Μαλά δίδει 43% στον Αναστασιάδη


 

Σύμφωνα με την έρευνα κοινής γνώμης που διενεργήθηκε για λογαριασμό του επιτελείου του Σταύρου Μαλά από την εταιρεία Greek Public Opinion στις 15 Ιανουαρίου και σε δείγμα 800 ατόμων στην πρόθεση ψήφου έχουμε:

Υποψήφιοι                        Ποσοστά (%)

Νίκος Αναστασιάδης              43  – 43,5

Σταύρος Μαλάς                    23 – 24,5

Γιώργος Λιλλήκας                  16 – 20,5

Πραξούλα Αντωνιάδου           1,1 – 2,5 

Γιώργος Χαραλάμπους            1 – 1,2

Μακαρία – Άντρη Στυλιανού   0,9 – 1

Δεν θα ψηφίσω                    1,6 – 3,4 

Λευκό/ Άκυρο                       2 – 4

Δεν έχω αποφασίσει                 5,4

Στις επιμέρους ερωτήσεις που αφορούν την παρουσία στο Debate είχαμε:

Ποιος υποψήφιος ήταν πιο πειστικός:

Νίκος Αναστασιάδης     45,2

Γιώργος Λιλλήκας         15,1

Σταύρος Μαλάς           27,4

Κανένας απ` τους 3     10,5

Δ.Ξ. / Δ.Α.                  1,8

Ποιος υποψήφιος ήταν πιο ειλικρινής;

Νίκος Αναστασιάδης       41,6

Γιώργος Λιλλήκας           15,8

Σταύρος Μαλάς             32,5

Κανένας απ` τους 3          8

Δ.Ξ. / Δ.Α.                     2,1

Ποιος είχε τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις;

Νίκος Αναστασιάδης      43,8

Γιώργος Λιλλήκας          16,4

Σταύρος Μαλάς            26,4

Κανένας απ` τους  3      8,2

Δ.Ξ. / Δ.Α.                   5,2

Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις;

Νίκος Αναστασιάδης      44,3

Γιώργος Λιλλήκας          12,2

Σταύρος Μαλάς            28,1

Κανένας απ` τους 3      10,9

Δ.Ξ. / Δ.Α.                   4,5