Στο ECOTOUR ο ΚΟΤ

Τον ΚΟΤ εκπροσώπησε η κα Μάρω Καζέπη, Τουριστικός Λειτουργός Α’ – Τμήμα Στρατηγικής, Συντονίστρια του προγράμματος.  Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων των εμπλεκομένων φορέων Οικοτουρισμού στην Κύπρο, Εσθονία, Λιθουανία και Ισπανία, ως επίσης και η ανάπτυξη του Οικοτουρισμού στις συμμετέχουσες χώρες και στην Ευρώπη γενικότερα.

Το πρόγραμμα άρχισε τον Οκτώβριο του 2011 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2013. Στα πλαίσια του προγράμματος θα δημιουργηθούν εργαλεία εκπαίδευσης Οικοτουρισμού στην Κύπρο, Εσθονία, Λιθουανία και Ισπανία.  

Το πρόγραμμα ECOTOUR υλοποιείται από κοινοπραξία οκτώ εταίρων από τέσσερεις χώρες της Ευρώπης:  την Κύπρο, Εσθονία, Λιθουανία και Ισπανία. Στην κοινοπραξία περιλαμβάνονται εταίροι Τουρισμού, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  ώστε να υπάρχει μια πολυδιάστατη εμπειρία για την επιτυχή υλοποίηση έργου. 

Η Κύπρος συμμετέχει στο πρόγραμμα με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επικεφαλή εταίρο, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την εταιρεία X-Panel.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις τουρισμού,  σπουδαστές ή Κοινότητες της υπαίθρου για την καλύτερη ανάδειξη και πληροφόρηση τουριστών για την τοπική περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ECOTOUR, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μάρω Καζέπη, Τουριστικό Λειτουργό Α΄ Τμήμα Στρατηγικής ΚΟΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στο τηλέφωνο 22 691216.