Επ’ αόριστον απεργία προσωπικού στο Κολλέγιο Τουρισμού


Διαβάστε επίσης, “Εφημερίδες: Ο απόηχος του δεύτερου Debade” και “ΟΣΕΟΚ: Συζητεί σήμερα την απεργία των οικοδόμων”.


Λόγω της μη καταβολής  του μισθού Δεκεμβρίου 2012, του 13ου μισθού του 2012 και της δεδομένης απόφασης της εργοδοτικής πλευράς να μην προχωρήσει έγκαιρα στην πληρωμή του μισθού του Ιανουαρίου 2013.

Η απεργία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αποφασίστηκε, επίσης, και λόγω «της άρνησης της εργοδοτικής πλευράς να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση ως  προς την ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων στο προσωπικό και να προσέλθει σε διάλογο στα πλαίσια του Υπουργείου Εργασίας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «οι προαναφερθείσες ενέργειες της εργοδοτικής πλευράς έχουν πυκνώσει  αμέσως μετά την εξασφάλιση έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη μεταβίβαση των εργασιών του Κολλεγίου».

Πέραν των πιο πάνω οφειλών του Κολλεγίου προς το προσωπικό, η ιδιοκτήτρια εταιρεία, όπως αναφέρουν οι απεργοί, «συνεχίζει να μην καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Προνοίας και τη Συντεχνία, που παρακρατεί από το προσωπικό παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις των εργαζομένων προς τη Διεύθυνση του Κολλεγίου».

Επιπλέον, «η μέχρι τώρα ιδιοκτήτρια εταιρεία του Κολλεγίου Τουρισμού προχώρησε πριν ένα χρόνο στη μεταβίβαση του Κολλεγίου σε τρίτη εταιρεία χωρίς την απαραίτητη έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού ή/και τους αντιπροσώπους του, ως προς τις νομικές και οικονομικές συνέπειες της μεταβίβασης όπως προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία και χωρίς να αναλάβει αλληλεγγύως την ευθύνη ως προς τις οφειλόμενες υποχρεώσεις έναντι του προσωπικού».

Η Διεύθυνση του Κολλεγίου, σύμφωνα με τους απεργούς, «επικαλείται οικονομική αδυναμία να εκπληρώσει τις οφειλόμενες  υποχρεώσεις της θέτοντας το εργασιακό μέλλον του προσωπικού σε κίνδυνο, καθώς επίσης εξευτελίζει την αξιοπρέπεια του προσωπικού τόσο έναντι των μηνιαίων υποχρεώσεων του όσο και έναντι στις ανάγκες της καθημερινότητας».

Πηγή ΚΥΠΕ