Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά


Διαβάστε επίσης, “Διάταγμα 7ημερης κράτησης για το ζεύγος Ιρανών” και Βόμβα Μέρκελ: Η Κύπρος είναι μακριά από το μνημόνιο – Ζητά Ιδιωτικοποιήσεις


Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην Κοινοτική Αγορά διάφορα προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των Μηχανημάτων.

1. Κινητός υδραυλικός γρύλος 2 τόνων

Υδραυλικός γρύλος, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Sodise με τύπο/αριθμό 15441 – TH22007B και μέγιστο φορτίο 2 τόνων ο οποίος εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δυνατό να παραμορφωθεί μόνιμα κατά τη χρήση. Η εισαγωγή του προϊόντος έχει απαγορευθεί στη Γαλλία.

2. Κινητός υδραυλικός γρύλος 3 τόνων

Υδραυλικός γρύλος, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Sodise με τύπο/αριθμό 15484 – TH33003 και μέγιστο φορτίο 3 τόνων ο οποίος εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δυνατό να παραμορφωθεί μόνιμα κατά τη χρήση. Η εισαγωγή του προϊόντος έχει απαγορευθεί στη Γαλλία.

3. Υδραυλικός γρύλος 2 τόνων

Υδραυλικός γρύλος, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Groupwest με τύπο/αριθμό 154347 και μέγιστο φορτίο 2 τόνων ο οποίος εντοπίστηκε στη Γαλλία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι δυνατό να παραμορφωθεί μόνιμα κατά τη χρήση. Η εισαγωγή του προϊόντος έχει απαγορευθεί στη Γαλλία.

4. Δισκοπρίονο

Δισκοπρίονο, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Nutool, με τύπο αριθμό NTBL210 και κωδικό ΕΑΝ 8016738706680 το οποίο εντοπίστηκε στη Σλοβενία.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εκδορών καθότι, λόγω του μεγάλου διάκενου μεταξύ του προφυλακτήρα της βάσης και του δίσκου, τα χέρια του χρήστη δυνατό να έλθουν σε επαφή με το δίσκο κοπής.  Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

5. Χορτοκοπτική

Χορτοκοπτική εξοπλισμένη με κεφάλι πολλαπλών εργαλείων, ιαπωνικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας SHINDAIWA, με τύπο/αριθμό T242XS M242S, η οποία εντοπίστηκε στην Ελλάδα.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο εγκαυμάτων και πυρκαγιάς λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στον «καταλύτη», ο οποίος ευρίσκεται εντός του σιγαστήρα του συστήματος εξαγωγής αερίων του κινητήρα. Ο σιγαστήρας δυνατό να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει εγκαύματα στον χρήστη καθώς επίσης και λιώσιμο του καλύμματος του.

6. Φουσκωτά μπρατσάκια HUGGIES

Φουσκωτά μπρατσάκια, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας HUGGIES, με τύπο/αριθμό KC 001, για παιδιά ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 6 ετών τα οποία εντοπίστηκαν στην Βουλγαρία.

 Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πνιγμού καθότι οι προεξοχές των βαλβίδων πλήρωσης είναι μακριές με ενδεχόμενο ακούσιο άνοιγμα των βαλβίδων και την απώλεια άνωσης.  Οι αρχές επέβαλαν την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

7.   Φουσκωτά μπρατσάκια Best way

Φουσκωτά μπρατσάκια, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Best way, με τύπο/αριθμό S-32101 EU-1-88-4-1, κωδικό ΕΑΝ 6942138908572, μεγέθους 23cm x 15cm τα οποία εντοπίστηκαν στην Βουλγαρία. Το προϊόν ενέχει κίνδυνο πνιγμού καθότι τα πώματα των βαλβίδων πλήρωσης δεν είναι αεροστεγή με ενδεχόμενη απώλεια άνωσης του προϊόντος.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22-405604 ή 22-405618.

ΠΗΓΗ:ΚΥΠΕ