Γεννήθηκε η «Νέα Εποχή Ορφανίδης»


Διαβάστε επίσης για τη δήλωση Βεστερβέλε και τη λευκή επιταγή προς την Κύπρο και για το τέλος στην απεργία των πρατηριούχων.


Σύμφωνα με το μνημόνιο, οι προμηθευτές αναλαμβάνουν την πλήρη διαχείριση και δικό τους έλεγχο αριθμού υπεραγορών για χρονικό ορίζοντα δέκα ετών προκειμένου να διασφαλιστεί η ευχέρεια των υπεραγορών να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις υποχρεώσεις τους.

Με στόχο την διατήρηση της γνωστής επωνυμίας, αλλά και την σαφή διευκρίνιση ότι πρόκειται περί νέου σχήματος, το όλο εγχείρημα ονομάστηκε «Νέα Εποχή Ορφανίδης»  με την δοµή του Διοικητικού Συµβουλίου του είναι υπό διαµόρφωση.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα αποτελείται από 4 εκπρόσωπους των προµηθευτών-πιστωτών και 3 µέλη της νέας διοίκησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βασική επιδίωξη της νέας εταιρείας είναι «ο εξορθολογισμός της σχέσης των υπεραγορών με τους προμηθευτές-πιστωτές τους για αμοιβαία επωφελές δούναι και λαβείν», καθώς επίσης «την σταδιακή εξόφληση των παλιών οφειλών καθώς και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες υποχρεώσεις των υπεραγορών».  Με βάση την ανακοίνωση, τα παλιά χρέη της Εταιρείας προς τους προµηθευτές-πιστωτές αναμένεται να εξοφληθούν πολύ πριν την λήξη της δεκαετίας.

Μέχρι το τέλος αυτής της βδομάδας αναμένεται να ολοκληρωθούν οι νομοτεχνικές  διεργασίες έτσι ώστε την ερχόμενη να προχωρήσει η καταγραφή και παραλαβή των αποθεμάτων στις υπεραγορές.