Καλύτερη ποιότητα αέρα ζητούν οι Ευρωπαίοι


Διαβάστε επίσης, “Σεισμός στο Αιγαίο: Ξύπνησε το ρήγμα της Ανατολίας” και “Στο ECOTOUR ο ΚΟΤ”.


Όπως προκύπτει από την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του Φθινοπώρου 2012, το 56% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα τελευταία δέκα έτη έχει επιδεινωθεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Την άποψη αυτή υποστηρίζει το 81% των ερωτηθέντων στην Ιταλία και το 70-75% στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Η έρευνα αποκαλύπτει εκτεταμένη δυσαρέσκεια σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται σήμερα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, με επτά στους δέκα Ευρωπαίους ή ποσοστό 72% να θεωρούν τους εαυτούς των δυσαρεστημένους με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι δημόσιες αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Η δημοσκόπηση δείχνει, επίσης, γενικό αίσθημα ότι είναι ανεπαρκές το επίπεδο των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα. Έξι σχεδόν στους δέκα Ευρωπαίους ή ποσοστό 59% αισθάνονται ανεπαρκώς ενημερωμένοι για θέματα ποιότητας του αέρα, με το 31% των συμμετασχόντων στην έρευνα στην Ισπανία και το 27% στο Λουξεμβούργο, την Κύπρο και τη Λετονία να είναι της άποψης ότι δεν έχουν καθόλου ενημερωθεί.

Στην ερώτηση σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το 43% συνιστά αυστηρότερους ελέγχους εκπομπών στη βιομηχανία και την παραγωγή ενέργειας. Οι εκπομπές από τα οχήματα (96%), τη βιομηχανία (92%) και τις διεθνείς μεταφορές (86%) θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία και τη φύση αποτελούν επίσης πηγή ανησυχίας. Σχεδόν 9 στους 10 Ευρωπαίους πιστεύουν ότι ασθένειες συνδεόμενες με την ποιότητα του αέρα, όπως τα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Περίπου 8 στους δέκα θεωρούν την οξίνιση και τον ευτροφισμό ως σοβαρά προβλήματα.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα υβριδικά ηλεκτρικά/βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θεωρούνται ως τα πλέον επωφελή για την ποιότητα του αέρα, ο δε ηλεκτρισμός ως το περιβαλλοντικώς αβλαβέστερο σύστημα θέρμανσης οικιών, ακολουθούμενο από τη βιομάζα ξύλου, το φυσικό αέριο και τη βιομάζα σε μορφή σφαιριδίων. Επτά στους δέκα πιστεύουν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως την κύρια επιλογή ενέργειας στο μέλλον.

Περίπου το 85% των Ευρωπαίων συμφωνεί με τη λεγόμενη αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σύμφωνα με την οποία όσοι ρυπαίνουν θα πρέπει επίσης να επωμίζονται τις δαπάνες για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Στην ερώτηση τί θα μπορούσε να γίνει σε προσωπικό επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, οι περισσότεροι συμμετάσχοντες στην έρευνα (ποσοστό 63%) ξεχώρισαν τη μείωση της χρήσης του αυτοκινήτου τους και την αντικατάσταση του παλαιού ενεργοβόρου εξοπλισμού από μοντέλα υψηλότερης απόδοσης (ποσοστό 54%) ως τις σημαντικότερες προς ανάληψη μεμονωμένες δράσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν τώρα μιαν υπό εξέλιξη ανασκόπηση, από την Επιτροπή, της πολιτικής της ΕΕ για τον ατμοσφαιρικό αέρα, η οποία είναι προγραμματισμένη για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

«Οι πολίτες θέλουν να δράσουμε και θα ανταποκριθούμε στο αίτημα, αναθεωρώντας το 2013 την πολιτική μας για τον ατμοσφαιρικό αέρα, ζητούν περισσότερα μέτρα σε βασικούς τομείς και καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της πολιτικής», δήλωσε ο Επίτροπος για το Περιβάλλον Γιάνεζ Ποτότσνικ, προσθέτοντας ότι “για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, χρειάζεται να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και να δώσουμε συνέχεια με δράση στην πράξη”.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να σημειώνεται ευρύτατα υπέρβαση πολλών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της ΕΕ, ειδικά από ρύπους, όπως τα σωματίδια, το τροποσφαιρικό όζον και το διοξείδιο του αζώτου. Το 2013 θα είναι ένα έτος κατά το οποίο η τρέχουσα πολιτική της Επιτροπής για τον ατμοσφαιρικό αέρα θα υποβάλλεται σε επανεξέταση, με έμφαση στην εξεύρεση τρόπων βελτίωσης της ποιότητας του αέρα.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης, η Επιτροπή έχει επίσης δρομολογήσει ηλεκτρονική διαβούλευση των εμπλεκόμενων παραγόντων, στην οποία οι πολίτες, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις και ιδέες τους σχετικά με τις επιλογές αναθεώρησης της πολιτικής για τον ατμοσφαιρικό αέρα.

Πηγή ΚΥΠΕ